Bohoslužby 22. 9. - 29. 9. 2019

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
22.09.19 
25. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za zemřelého Jiřího Hubáčka a zemřelé rodiče Hubáčkovy a Boudovy
Spytihněv 08:45 Děkovná mše sv. za úrodu
Halenkovice 10:15 Za zemřelého manžela, rodiče z obou stran a dar zdraví pro živou rodinu
Pondělí
23.09.19
PA Pio      
Úterý
24.09.19 
       
Středa
25.09.19 
  Halenkovice 18:00 Za zemřelého manžela Josefa Režného, zemřelého bratra Václava, zemřelé rodiče z obou stran, prosba k Panně Marii za dar zdraví pro celou živou rodinu a za duše v očistci
Čtvrtek
26.09.19
  Spytihněv 17:30 Za zemřelého Jiřího Růžičku, za zemřelou a živou rodinu a duše v očistci
Pátek
27.09.19
PA Vincenc z Pauly Babice 18:00 Na poděkování PB za dožití 50ti let života a další BO pro celou rodinu
Sobota
28.09.19
SL Václav Spytihněv 08:00 Na jistý úmysl
Neděle
29.09.19 
26. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za zemřelé Marii a Vincence Snopkovy a za živou rodinu Mitáčkovu a Šurmánkovu
Spytihněv 08:45 Za zemřelou a živou rodinu Skácelovu a Štěpaníkovu
Halenkovice 10:15 Za farníky

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Prosím, vyplňujte dětem přihlášky do náboženství (jsou vzadu v kostele nebo v sakristii, na webu farnosti Halenkovice). Náboženství se začne vyučovat od října. Rozvrh bude jako v minulém školním roce (viz nástěnka).
  • Pouť (nejen) našich farností s cestovkou AWER TOUR do Svaté Země bude 17. 3. - 24. 3. 2020. Předpokládaná cena 18 400 Kč + 150 USD. Bližší informace a program – viz plakátek. a v neděli 22. září svědectví našeho průvodce P. Milana Palkoviče při bohoslužbách.
  • V případě zařizování pohřbu kontaktujte pana faráře, tel. 736 448 468. Děkuji P. Tomáš.

 

Halenkovice

  • Ve středu 2. října 2019 bude po mši svaté setkání farní rady na faře. Téma – další etapa oprava farní budovy a pastorační rok do konce vánočního doby.

 

Babice

  • Prosím, nahlaste se zájemci o ubytování bohoslovců a kněží během jejich setkání na Velehradě 11.- 13. října 2019 (6 bohoslovců po dvou a 2 kněží).