Bohoslužby 1. 9. - 8. 9. 2019

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
1.09.19 
22. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za školní mládež
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelé dobrodince a dárce farnosti
Pondělí
2.09.19
       
Úterý
3.09.19 
PA Řehoř Veliký      
Středa
4.09.19 
  Halenkovice !!!!!! Bohoslužba není
Čtvrtek
5.09.19
  Spytihněv 17:30 Za zemřelého Stanislava Jakubíka, za zemřelou a živou rodinu a za duše v očistci
Pátek
6.09.19
  Babice 15:00 Pohřební mše v kostele
Sobota
7.09.19
  Spytihněv !!!!!! Mše svatá není
Neděle
8.09.19 
23. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za zemřelé Josefa a Terezii Snopkovy a za živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za zemřelého bratra a rodiče Kučerovy a za živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za farníky

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • V neděli 1. září bude žehnání aktovek, batůžků … (nový školní rok).
  • Pouť (nejen) našich farností s cestovkou AWER TOUR do Svaté Země bude 17. 3. - 24. 3. 2020. Předpokládaná cena 18 400 Kč + 150 USD. Bližší informace a program – viz plakátek. a v neděli 22. září svědectví našeho průvodce P. Milana Palkoviče při bohoslužbách.
  • V případě zařizování pohřbu kontaktujte v těchto dnech P. Ondřeje Talaše ze Zlína, tel. 732 119 769. Děkuji P. Tomáš.

 

Babice

  • V neděli 1. září bude farní den. Odpoledne ve 14:00 h bude požehnání a pak program s občerstvením na farní zahradě. Případné dobroty na občerstvení možno přinést na faru v neděli 1. 9. přede mší svatou cca od 6:30 h a pak před požehnáním od 13:30 h.