Bohoslužby 24. 2. 2019 - 3. 3. 2019

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
24.02.19 
7. neděle v mezidobí Babice 07:15 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 80-ti let a prosba o další Boží ochranu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Na poděkování za 85 let života, za dar zdraví a Boží požehnání do dalších let a k Panně Marii za přímluvu u Pána Boha pro živou rodinu
Pondělí
25.02.19 
       
Úterý
26.02.19 
       
Středa
27.02.19 
  Halenkovice 17:30 Prosba o dar víry, o dary Ducha svatého, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro vnoučata
Čtvrtek
28.02.19 
  Spytihněv 17:30 Za zemřelého manžela, dvoje rodiče, vnuka a živou rodinu
Pátek
1.03.19 
  Babice 18:00 Za zemřelé rodiče Korvasovy a celou živou rodinu
Sobota
2.03.19 
PA Panny Marie Spytihněv 08:00 Za členky živého růžence a jejich rodiny
Neděle
3.03.19 
8. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za rodiče Maňáskovy, Šeděnkovy a duše v očistci
Spytihněv 08:45 Za živou a zemřelou rodinu Sedlářovu
Halenkovice 10:15 Za farníky

 

Babice

  • Vždy o poslední neděli v měsíci, tedy i v únoru jste zváni na KAFARU na faru.
  • V pátek dopoledne bude návštěva nemocných s udílením svátosti pomazání nemocných.

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • V neděli 24. února je SBÍRKA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ na misijní dílo papeže.
  • Prvopáteční adorace v tomto týdnu po mši svaté: ČT – Spytihněv, PÁ – Babice, NE (3.3.) - Halenkovice.
  • V Halenkovicích je ve čt 28. února v 18:00 h na faře povídání o Jižní Africe, a také o misijním projektu Mary´s Meals. Srdečně zve paní Renata M. D.
  • Po jarních prázdninách začne zkoušení znalostí dětí, které se připravují ke křtu a k 1. sv. přijímání.
  • Ještě jsou 2 volná místa pro dovolenou v Dolomitech s farností Otrokovice, bližší informace podá P. Tomáš.
  • Velmi Vás prosím, v případě zařizování pohřbu kontaktujte nejprve pana faráře, tel. 736 448 468. Děkuji uctivě, P. Tomáš Káňa.