Bohoslužby 3. 2. 2019 - 10. 2. 2019

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
03.02.19 
4. neděle v mezidobí Svatoblažejské požehnání Babice 07:15 Za ženy farnosti
Spytihněv 08:45 Děkovná mše za knížete SPYTIHNĚVA II
Halenkovice 10:15 Za živé a zemřelé ženy naší farnosti
Pondělí
04.02.19 
       
Úterý
05.02.19 
PA Agáta      
Středa
06.02.19 
PA Pavel Miki a druh. Halenkovice 17:30 Za nenarozené děti, jejich rodiče a na aktuální úmysl modliteb za nejmenší
Čtvrtek
07.02.19 
  Spytihněv 17:30 Za nenarozené děti
Pátek
08.02.19 
  Babice 18:00 Za zemřelé rodiče Vavřiníkovy, zemřelého syna, zetě Viktora Palánka a jeho rodiče
Sobota
09.02.19 
  Spytihněv 08:00 Za zemřelé Josefa a Marii Břištelovy, sourozence, dvoje rodiče a žívou rodinu
Neděle
10.02.19 
5. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za zemřelé rodiče Čevelovy, zemřelého syna, snachu, zetě a vnučku
Spytihněv 08:45 Za zemřelé rodiče Janečkovy
Halenkovice 10:15 Za zemřelé dobrodince a dárce farnosti
 • Babice
  • V pátek 8. února: v 10:00 h dopoledne prezentace projektu architektů Jemelka – Mléčka v kostele pro vážné zájemce. (prezentace projektu pro všechny farníky se plánuje později).
  • 8. února večer po mši svaté bude setkání farní rady na faře.
  • V pátek 15. 2. po mši svaté bude přednáška o Mary´s Meals v kostele + krátký film. Přednáší koordinátorka díla paní Petra F.
 • Spytihněv - Ve středu 6. února v 15:00 h pohřební mše svatá. Návštěva nemocných bude až v pondělí 11. února dopoledne a spojená s udělováním svátosti pomazání nemocných.
 • Halenkovice - Setkání farní rady v Halenkovicích bude ve středu 13. února 2018 po mši svaté na faře.
 • Spytihněv, Halenkovice, Babice
  • Ještě jsou 4 volná místa pro dovolenou v Dolomitech s farností Otrokovice, bližší informace podá P. Tomáš.
  • POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH v kostele bude v neděli 10. února. Pamatujte též na svatou zpověď.
  • Velmi Vás prosím, v případě zařizování pohřbu kontaktujte nejprve pana faráře, tel. 736 448 468. Děkuji uctivě, P. Tomáš Káňa.