Bohoslužby 27. 10. - 3. 11. 2019

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
27.10.19 
30. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za živé a zemřelé spolužáky ročníku 1929
Spytihněv 08:45 Za zemřelou a živou rodinu Tůmovu a Lorencovu
Halenkovice 10:15 Za farníky a na poděkování za úrodu
Pondělí
28.10.19
SV Šimon a Juda      
Úterý
29.10.19 
       
Středa
30.10.19 
  Halenkovice 17:00 Za zemřelé Františka a Josefu Brázdilovy, zemřelé rodiny z obou stran a dar zdraví pro živou rodinu
Čtvrtek
31.10.19
Mše ze slavnosti Spytihněv 17:30 Za zemřelého Václava Ambrose, zemřelou a živou rodinu a duše v očistci
Pátek
1.11.19
SL Všech svatých Babice
Hřbitov kaple
16:30 Za zemřelé a živé farníky a za duše v očistci
Sobota
2.11.19
PA Dušiček Spytihněv 08:00 Za zemřelého manžela, děti, dar zdraví a Boží ochranu
Neděle
3.11.19 
31. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za zemřelou rodinu Hudcovu a Šafaříkovu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelého Vojtěcha Vičánka, rodinu Juřenovu a Vičánkovu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Sbírka na misie: Babice 17 568 Kč, Halenkovice 7445 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať jménem všech potřebných.
  • V případě zařizování pohřbu kontaktujte pana faráře, tel. 736 448 468.

 

Babice

  • Ve čtvrtek od 9:00 h bude návštěva nemocných.
  • V pátek bude mše svatá v 16:30 h ve hřbitovní kapli a poté dušičková pobožnost na hřbitově.
  • biblické hodiny se nabízí po páteční mši sv. v těchto termínech: 8. 11., 29. 11., 13. 12. a 20. 12. 2019

 

Halenkovice

  • Ve středu 30. října po mši svaté bude na faře povídání o Svaté zemi, vyprávět bude MUDr. Věra Rajchlová.
  • V neděli po mši svaté bude dušičková pobožnost na hřbitově.

 

Spytihněv

  • V neděli 3. 11. ve 14:00 h bude dušičková pobožnost na hřbitově.
  • Prosím o umytí dvou vstupních dveří, oken, rámů, parapetů a okenních okapů na faře. Brigáda už probíhá na etapy. Zvláště prosím o pomoc těch, kteří faru využívají (scholy, modlitby matek, vedoucí ze společenství dětí a mládeže).
  • Nahlaste mi, prosím, zájemce o předplatné časopisu Světlo na rok 2020. Děkuji předem, P. Tomáš.