Bohoslužby 20. 10. - 27. 10. 2019

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
20.10.19 
29. neděle v mezidobí
Misijní neděle
Babice 07:15 Za zemřelého Bronislava Maňáska, rodiče z obou stran, za zemřelou a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za zemřelou Ludmilu Chaloupkovu, zemřelou rodinu Plichtovu, Chaloupkovu a Oharkovu
Halenkovice 10:15 Za zemřelou rodinu Janečkovu, Kodrlovu a duše v očistci
Pondělí
21.10.19
       
Úterý
22.10.19 
       
Středa
23.10.19 
  Halenkovice 18:00 Za zemřelé dobrodince a dárce farnosti
Čtvrtek
24.10.19
  Halenkovice 15:00 Pohřební mše
Spytihněv 17:30 Na jistý úmysl
Pátek
25.10.19
Babice 18:00 Za zemřelou Terezii a Františka Vojtíkovy, dva syny, dvě snachy, stařečky Byčkovy a Vojtíkovy, celou zemřelou rodinu a duše v očistci
Sobota
26.10.19
PA Panny Marie Spytihněv 08:00 Za zemřelou manželku Annu, její sestru Marii, za zemřelou a živou rodinu
Neděle
27.10.19 
30. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za živé a zemřelé spolužáky ročníku 1929
Spytihněv 08:45 Za zemřelou a živou rodinu Tůmovu a Lorencovu
Halenkovice 10:15 Za farníky a na poděkování za úrodu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • 20. října bude misijní neděle a misijní sbírka..
  • V případě zařizování pohřbu kontaktujte pana faráře, tel. 736 448 468.

 

Babice

  • v neděli 20. října bude hodová mše sv. s poděkováním za úrodu.
  • biblické hodiny se nabízí po páteční mši sv. v těchto termínech: 25. 10., 8. 11., 29. 11., 13. 12. a 20. 12. 2019

 

Halenkovice

  • v neděli 20. října bude po mši svaté misijní jarmark na faře.
  • Ve středu 30. října po mši svaté bude na faře povídání o Svaté zemi, vyprávět bude MUDr. Věra Rajchlová.

 

Spytihněv

  • V neděli 20. 10. po mši svaté bude možné zakoupit misijní koláč ve stánku u kostela. Výtěžek bude věnovaný na misie.
  • Prosím o umytí oken, rámů, parapetů a okenních okapů na faře. Brigáda může probíhat na etapy. Zvláště prosím o pomoc těch, kteří faru využívají (scholy, modlitby matek, vedoucí ze společenství dětí a mládeže). Děkuji předem, P. Tomáš.
  • Nahlaste mi, prosím, zájemce o předplatné časopisu Světlo na rok 2020. Děkuji předem, P. Tomáš.