Bohoslužby 6. 10. - 13. 10. 2019

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
6.10.19 
27. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za zemřelé rodiče Janečkovy a dceru
Halenkovice 10:15 Za všechny členy scholy a jejich rodiny
Pondělí
7.10.19
PA PM Růžencové      
Úterý
8.10.19 
       
Středa
9.10.19 
  Halenkovice 18:00 Za zemřelé dobrodince a dárce farnosti
Čtvrtek
10.10.19
  Spytihněv 17:30 Za zemřelou Drahomíru Marčíkovou
Pátek
11.10.19
  Babice 18:00 Za zemřelé Marii a Františka Lanšperkovy, dvoje rodiče, zemřelou a živou rodinu
Sobota
12.10.19
PA Panny Marie Spytihněv 08:00 Na jistý úmysl
Neděle
13.10.19 
28. neděle v mezidobí
SP - hodová mše svatá
Babice 07:15 Za zemřelého Vladimíra Botka a živou rodinu
Spytihněv 09:30
!!!!!!!
Za farníky
Halenkovice 11:00
!!!!!!!
Za zemřelého syna, rodiče z obou stran a dar zdraví pro živou rodinu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • V neděli 6. října se uskuteční ve všech farnostech sčítání účastníků bohoslužeb.
  • Pouť (nejen) našich farností s cestovkou AWER TOUR do Svaté Země bude 17. 3. - 24. 3. 2020. Cena 18 400 Kč + 150 USD. Bližší informace a program – viz plakátek. Prosím, aby se zájemci nahlásili u P. Tomáše K. do neděle 13. října 2019.
  • V případě zařizování pohřbu kontaktujte pana faráře, tel. 736 448 468.

 

Spytihněv

  • V neděli 20. 10. po mši svaté bude možné zakoupit misijní koláč ve stánku u kostela. Výtěžek bude věnovaný na misie.
  • Prosím o umytí oken, rámů, parapetů a okenních okapů na faře. Brigáda může probíhat na etapy. Zvláště prosím o pomoc těch, kteří faru využívají (scholy, modlitby matek, vedoucí ze společenství dětí a mládeže). Děkuji předem, P. Tomáš..