Bohoslužby 22. 12. - 29. 12. 2019

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
22.12.19 
4. adventní neděle Babice 07:15 Za zemřelé Marii a Aloise Maňáskovy a celou zemřelou a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za Antonína a Karlu Kadlečíkovy, za zemřelou a živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za farníky
Pondělí
23.12.19
       
Úterý
24.12.19 
Štědrý den Halenkovice 16:00 Za děti a mládež z farnosti
Babice 20:00 Za zemřelou Marii Gablasovou
Spytihněv 22:00 Za zemřelé a živé farníky
Kudlovice 21:30 Vánoční bohoslužba v kapli
Středa
25.12.19 
SL Narození Páně Babice 07:15 Za zemřelé manžele Snopkovy, sestru Miladu Škrabalovou a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za všechny zemřelé a živé členy rodiny M. Oplocké
Halenkovice 10:15 Za zemřelé dobrodince a dárce farnosti
Čtvrtek
26.12.19 
SV Štěpán Babice 07:15 Za zemřelou Annu Horákovou a rodinu
Spytihněv 08:45 Na jistý úmysl
Halenkovice 10:15 Za redakční rady farních periodik
Pátek
27.12.19
SV Jan apoštol      
Sobota
28.12.19
SV Mláďátek      
Neděle
29.12.19 
SV Svaté rodiny Babice 07:15 Za rodiče Kobíkovy a celou zemřelou a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za manžele a rodiny ve farnosti
Halenkovice 10:15 Na poděkování za 76 let života, za prokázaná dobrodiní, s prosbou o BP do dalších let

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • V neděli 29. prosince (svátek Svaté rodiny) budou mše svaté s obnovou manželských slibů, ve Spytihněvi a Halenkovicích i požehnání na závěr občanského roku.
  • Informativní setkání pro účastníky poutě do Sv. země a krátké promítání (pro představu, co nás čeká) bude v úterý 28. ledna 2020 v 18:00 h na faře ve Spytihněvi.
  • V případě zařizování pohřbu kontaktujte pana faráře, tel. 736 448 468.

 

Babice

  • 4. adventní neděli bude v kostele v 18:00 h adventní duchovní obnova s jáhnem Pavlem Černuškou
  • V pondělí dopoledne úklid a výzdoba kostela a také návštěva nemocných se zpíváním koled (děti a mládež).
  • Ve čtvrtek (Sv. Štěpán) ve 14:00 h setkání nejen dětí v kostele u jesliček + zpěv koled.
  • Kafara bude poslední neděli v prosinci.

 

Spytihněv

  • 25. prosince odpoledne v 17:00 h vystoupení Folklórního studia Buchlovice v kostele.