Bohoslužby 8. 12. - 15. 12. 2019

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
8.12.19 
2. adventní neděle Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za zemřelé rodiče Tomaštíkovy a živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za zemřelého Otce Zlámala
Pondělí
9.12.19
SL Neposkv. početí PM      
Úterý
10.12.19 
       
Středa
11.12.19 
  Halenkovice 17:00 Za zemřelého Lubomíra Macharáčka, rodiče z obou stran a živou rodinu
Čtvrtek
12.12.19
  Spytihněv 17:30 Za zemřelé Josefa a Boženu Tomaštíkovy, dceru a dvoje zemřelé rodiče
Pátek
13.12.19
PA Lucie Babice 18:00 Za zemřelé rodiče Ferdinanda a Anežku Čevelovy a zemřelou Hanku Ryzí a za zemřelou Věrku Večeřovu
Sobota
14.12.19
PA Jan od Kříže Spytihněv 07:00
!!!!!!!
Za zemřelé rodiče Mokrášovy, syna a rodiče Adamcovy - rorátní mše
Neděle
15.12.19 
3. adventní neděle Babice 07:15 Za zemřelé Terezii a Josefa Snopkovy a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelou rodinu Manciákovu, Chmelíkovu, Zapletalovu, za nemocné osoby a duše v očístci

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Informativní setkání pro účastníky poutě do Sv. země a krátké promítání (pro představu, co nás čeká) bude v úterý 28. ledna 2020 v 18:00 h na faře ve Spytihněvi.
  • V případě zařizování pohřbu kontaktujte pana faráře, tel. 736 448 468.

 

Babice

  • 2., 3. i 4. adventní neděli bude v kostele v 18:00 h adventní duchovní obnova s jáhnem Pavlem Černuškou
  • Kafara bude poslední neděli v prosinci.
  • Biblické hodiny se nabízí po páteční mši sv. v těchto termínech: 13. 12. a 20. 12. 2019
  • Poděkování všem těm, kteří se podíleli na realizaci nové zpovědní (vícefunkční) místnosti, jmenovitě Vojtěchovi Batůškovi, Pavlíně Lukášové, Jiřímu Batůškovi st., Josefovi Hubáčkovi a ženám, které uklízely. Čekají nás ještě finální dodělávky.

 

Halenkovice

  • V sakristii lze zakoupit stolní církevní kalendáře na rok 2020.

 

Spytihněv

  • V sobotu v 7:00 h rorátní mše svatá nejen pro děti a snídaně na faře.