Bohoslužby 1. 12. - 8. 12. 2019

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
1.12.19 
1. adventní neděle Babice 07:15  
Spytihněv 08:45 Za zemřelého manžela a syna
Halenkovice 10:15 Za farníky
Pondělí
2.12.19
       
Úterý
3.12.19 
PA Fr.Xaver Kudlovice 17:00 Mše svatá a návštěva nemocných
Středa
4.12.19 
  Halenkovice 17:00 Na poděkování Pánu Bohu za 55 let společného života, za víru, děti, vnoučata a prokázaná dobrodiní
Čtvrtek
5.12.19
  Spytihněv 17:30 Za zemřelého Josefa Valentu, dvě manželky a za duše v očistci
Pátek
6.12.19
PA Mikuláš Babice 18:00 Za zemřelého Vladimíra Botka a živou rodinu
Sobota
7.12.19
PA Ambrož Spytihněv 07:00
!!!!!!!
Za zemřelého manžela, syna a vnuka - rorátní mše
Neděle
8.12.19 
2. adventní neděle Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za zemřelé rodiče Tomaštíkovy a živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za zemřelého Otce Zlámala

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

 • Sbírka na charitu činila ve Spytihněvi 6 182 Kč.
 • V neděli 1. prosince bude žehnání adventních věnců na začátku mše svaté.
 • V případě zařizování pohřbu kontaktujte pana faráře, tel. 736 448 468.

 

Babice

 • V pátek bude návštěva nemocných od 9:00 h.
 • Kafara bude poslední neděli v prosinci.
 • Biblické hodiny se nabízí po páteční mši sv. v těchto termínech: 13. 12. a 20. 12. 2019
 • Během adventu bude putovat po Babicích opět socha Panny Marie fatimské.

 

Kudlovice

 • V úterý bude mše svatá v 17:00 h a po ní návštěva nemocných.

 

Halenkovice

 • Ve středu mše svatá nejen pro děti s mikulášskou nadílkou.
 • V sakristii lze zakoupit stolní církevní kalendáře na rok 2020.
 • Velké poděkování jménem všech farníků za opravy a údržbu kostela (lakování, nátěry) panu Rostislavovi Janečkovi.

 

Spytihněv

 • Ve středu od 9:15 h bude návštěva nemocných.
 • Ve čtvrtek mše svatá nejen pro děti s mikulášskou nadílkou.
 • V sobotu v 7:00 h rorátní mše svatá nejen pro děti a snídaně na faře.