Bohoslužby 24. 11. - 1. 12. 2019

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
24.11.19 
SL Ježíše Krista Krále
(závěrečné požehnání Nejsvětější svátostí)
Babice 07:15 Za zemřelé rodiče Františka a Aloisii Navrátilovy, Josefu a Antonína Botkovy
Spytihněv 08:45 Za zemřelého Jaroslava Ulmana, manželku Marii, za zemřelou a živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za zemřelou a živou rodinu Horníčkovu a Gajdošíkovu a za dar zdraví pro celou živou rodinu
Pondělí
25.11.19
       
Úterý
26.11.19 
       
Středa
27.11.19 
  Halenkovice 17:00 Za zemřelé Ludmilu a Františka Zapletalovy, syna, rodiče z obou stran a živou rodinu
Čtvrtek
28.11.19
Spytihněv 17:30 Za zemřelou Katarinu Večeřovou, za zemřelou a živou rodinu Tyznerovu
Pátek
29.11.19
Babice 18:00 Za zemřelé Luboslava Bednaříka, švagra, bratra, rodiče Jurákovy a Bednaříkovy a živou rodinu
Sobota
30.11.19
SV Ondřej apoštol Spytihněv 08:00 Na jistý úmysl
Neděle
1.12.19 
1. adventní neděle Babice 07:15
Spytihněv 08:45 Za zemřelého manžela a syna
Halenkovice 10:15 Za farníky

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Pozvánka pro všechny mladé na společenství modliteb mládeže v pátek 29. 11. v 19:00 h na faře v Malenovicích.
  • Sbírka na charitu činila v Halenkovicích 3 327 Kč, v Babicích 8 272 Kč.
  • V neděli 1. prosince bude žehnání adventních věnců na začátku mše svaté.
  • V případě zařizování pohřbu kontaktujte pana faráře, tel. 736 448 468.

 

Babice

  • Kafara je do konce roku každou poslední neděli v měsíci.
  • Biblické hodiny se nabízí po páteční mši sv. v těchto termínech: 29. 11., 13. 12. a 20. 12. 2019
  • Během adventu bude putovat po Babicích opět socha Panny Marie fatimské.

 

Kudlovice

  • v neděli 24. 11. bude na obecním úřadě setkání s výrobou adventních věnců.
  • V sobotu 30. 11. bude v 16:00 h žehnání adventních věnců u Strmenských.