Bohoslužby 17. 11. - 24. 11. 2019

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
17.11.19 
33. neděle v mezidobí Babice 07:15 Z farníky
Spytihněv 08:45 Za zemřelé a živé farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelého manžela, zemřelé rodiče z obou stran a za dar zdraví pro celou živou rodinu
Pondělí
18.11.19
       
Úterý
19.11.19 
       
Středa
20.11.19 
  Halenkovice 15:00 Pohřební mše za Zdeňku Křičkovou, večer mše svatá není
Čtvrtek
21.11.19
PA zasvěcení PM v Jeruzalémě Spytihněv 17:30 Za zemřelého manžela a na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
Pátek
22.11.19
PA Cecílie mučednice Babice 18:00 Za zemřelé rodiče Ingrovy, tři zemřelé syny, snachu, dva zemřelé zetě a vnučku
Sobota
16.11.19
  Spytihněv 08:00 Za zemřelého manžela a na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
Neděle
24.11.19 
SL Ježíše Krista Krále
(závěrečné požehnání Nejsvětější svátostí)
Babice 07:15 Za zemřelé rodiče Františka a Aloisii Navrátilovy, Josefu a Antonína Botkovy
Spytihněv 08:45 Za zemřelého Jaroslava Ulmana, manželku Marii, za zemřelou a živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za zemřelou a živou rodinu Horníčkovu a Gajdošíkovu a za dar zdraví pro celou živou rodinu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Dnes v neděli 17. 11. se koná sbírka na charitu.
  • V případě zařizování pohřbu kontaktujte pana faráře, tel. 736 448 468.

 

Babice

  • Kafara je do konce roku každou poslední neděli v měsíci.
  • Biblické hodiny se nabízí po páteční mši sv. v těchto termínech: 29. 11., 13. 12. a 20. 12. 2019

 

Halenkovice

  • Ve středu bude pohřební mše svatá v 15:00 h, večer mše sv. není.

 

Kudlovice

  • V neděli 24. 11. bude na obecním úřadě setkání s výrobou adventních věnců.