Bohoslužby 3. 11. - 10. 11. 2019

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
3.11.19 
31. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za zemřelou rodinu Hudcovu a Šafaříkovu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelého Vojtěcha Vičánka, rodinu Juřenovu a Vičánkovu
Pondělí
4.11.19
PA Karel Boromejský      
Úterý
5.11.19 
  Kudlovice 17:00 Mše svatá
Středa
6.11.19 
  Halenkovice 17:00 Za zemřelého bratra, zemřelé rodiče, prarodiče, příbuzné z obou stran a duše v očistci.
Čtvrtek
7.11.19
Mše ze slavnosti Spytihněv 17:30 Za zemřelého Stanislava Jakubíka a živou rodinu
Pátek
8.11.19
  Babice 18:00 Za zemřelé rodiče Ferdinanda a Anežku Čevelovy, za zemřelou Hanku Ryzí a zemřelou Věrku Krajčovou
Sobota
9.11.19
SV Lateránské Baziliky Spytihněv 08:00 Za zemřelé rodiče Jakubíkovy, Bereckovy a živou rodinu
Neděle
10.11.19 
32. neděle v mezidobí Babice 07:15 Na jistý úmysl
Spytihněv 08:45 Za zemřelého Aloise Tomaštíka, zemřelé dvoje rodiče a za živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za zemřelého manžela Františka, rodiče z obou stran, Františku Slavíkovou, duše v očistci a Boží požehnání pro celou rodinu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Sbírka na misie: Babice 17 568 Kč, Halenkovice 7 445 Kč + 9 962 Kč Misijní jarmark, Spytihněv 9 464 Kč + 15 000 Kč a misijní koláče 6 375 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať jménem všech potřebných.
  • V případě zařizování pohřbu kontaktujte pana faráře, tel. 736 448 468.

 

Kudlovice

  • V úterý bude v 17:00 h mše svatá a návštěva nemocných.

 

Babice

  • Kafara je do konce roku každou poslední neděli v měsíci.
  • biblické hodiny se nabízí po páteční mši sv. v těchto termínech: 8. 11., 29. 11., 13. 12. a 20. 12. 2019

 

Halenkovice

  • V neděli po mši svaté bude dušičková pobožnost na hřbitově.

 

Spytihněv

  • V neděli 3. 11. ve 14:00 h bude dušičková pobožnost na hřbitově.
  • Ve středu bude dopoledne od 9:00 h návštěva nemocných.
  • Prosím o umytí dvou vstupních dveří, oken, rámů, parapetů a okenních okapů na faře. Brigáda už probíhá na etapy. Zvláště prosím o pomoc těch, kteří faru využívají (scholy, modlitby matek, vedoucí ze společenství dětí a mládeže).
  • Nahlaste mi, prosím, zájemce o předplatné časopisu Světlo na rok 2020. Děkuji předem, P. Tomáš.