Bohoslužby 30. 12. 2018 - 6. 1. 2019

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
30.12.18
SV Svaté rodiny Babice 07:15 Za zemřelého Bronislava Maňáska
Spytihněv 08:45 Na jistý úmysl
Halenkovice 10:15 Za mír a Boží požehnání pro všechny rodiny
Pondělí
31.12.18
      Mše není
Úterý
1.1.2019
SL Matky Boží Panny Marie Babice 07:15 Na jistý úmysl
Spytihněv 08:45 Za zemřelé rodiče Hasoňovy, syna a dceru
Halenkovice 10:15 Za světový mír a ochranu života od početí do přirozené smrti
Středa
2.1.2019
PA Basil Veliký a Řehoř Nazaretský     Mše není
Čtvrtek
3.1.2019
  Spytihněv 17:30 Za zemřelého bratra, manželku a rodiče
Pátek
4.1.2019
  Babice 18:00 Na poděkování PB za životní jubileum a prosba o další Boží ochranu pro celou rodinu
Sobota
5.1.2019
  Spytihněv 08:00 Za zemřelé rodiče a živou rodinu
Neděle
6.1.2019
SL Zjevení Páně Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za zemřelou Blaženu Samsonkovou, manžela, rodiny dětí, rodiče a Annu Škrabalovu
Halenkovice 10:15 Za zemřelé rodiče z obou stran, sourozence Miloslava a Antonína a duše v očistci
 • Babice - Připravujeme posunutí času nedělní mše a to o 15, 30 nebo 45 minut, autobus bude zachován. Co je pro Vás nejvhodnější? Přesný čas posunu bude dohodnut s ostatními farnostmi a s ČSAD.
  V pátek dopoledne bude návštěva nemocných.
  Na závěr páteční mše svaté bude požehnání tříkrálovým koledníkům, při mši žehnání křídy.
  V pondělí 7. ledna 2019 odpoledne v 17:00 h bude tradiční setkání zasloužilých farníků v obecním sále.
 • Spytihněv - Na závěr sobotní mše svaté bude požehnání tříkrálovým koledníkům, při mši svaté požehnání křídy.
 • Spytihněv, Halenkovice, Babice - V neděli bude žehnání vody, kadidla, křídy a zlata.
  Velmi Vás prosím, v případě zařizování pohřbu kontaktujte nejprve pana faráře, tel. 736 448 468. Děkuji uctivě, P. Tomáš Káňa.