Bohoslužby 21. 4. - 28. 4. 2019

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
21.04.19 
SL Zmrtvých-vstání Páně
Žehnání Velikonočních pokrmů
Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Na poděkování za 50 let života, dar zdraví a celou rodinu
Halenkovice 10:15 Prosba o Boží požehnání pro děti a vnoučata a o dar víry do rodin našich sourozenců
Pondělí
22.04.19
 
velikonoční Babice 07:15 Za zemřelé dobrodince a dárce
Spytihněv 08:45 Za zemřelého Aloise Tomaštíka, zemřelé rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za zemřelou a živou rodinu Brázdilovu, Kaškovu a Bůbelovu
Úterý
23.04.19 
velikonoční      
Středa
24.04.19 
velikonoční Halenkovice 18:00 Za farní periodika a redakční rady
Čtvrtek
25.04.19
velikonoční Halenkovice 15:00 Pohřební mše za Františku Vlkovou
Spytihněv 17:30 Za zemřelého Jiřího Růžičku, za zemřelou a živou rodinu a za duše v očistci
Pátek
26.04.19
velikonoční Babice 18:00 Za zemřelého Jiřího Hubáčka, za zemřelou a živou rodinu Hubáčkovu a Boudovu
Sobota
27.04.19
velikonoční Spytihněv 17:30 Na jistý úmysl
Neděle
28.04.19 
2. neděle velikonoční Babice 07:15 Za zemřelou Růženu Hašovu, manžela a rodiče z obou stran
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelého manžela Františka, rodiče z obou stran, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu

 

Babice

  • Postní almužna byla 8.540 Kč (Z toho 7.000 na adopci na dálku).
  • V pátek 26. 4. bude biblická hodina. V neděli 28. 4. bude KAFARA.

 

Spytihněv

  • Postní almužna byla 1.261 Kč.

 

Halenkovice

  • Postní almužna byla 1.000 Kč.

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Poděkování všem, kteří jakkoliv přispěli k pokojné oslavě Velikonoc. Všem přeji požehnané svátky a hlubokou radost z vítězství našeho Pána – Ježíše Krista.
  • V neděli 21. dubna bude sbírka na kněžský seminář a budou se žehnat velikonoční pokrmy.
  • Pouť našich farností s cestovkou AWER TOUR do Svaté Země bude 17. - 24. 3. 2020. Předpokládaná cena 18 400 Kč + 100 USD. Bližší program bude zveřejněn co nejdříve.
  • Pokračuje zkoušení znalostí dětí, které se připravují ke křtu a k 1. sv. přijímání.
  • V případě zařizování pohřbu kontaktujte nejprve pana faráře, tel. 736 448 468. Děkuji P. Tomáš.