Bohoslužby 14. 4. - 21. 4. 2019

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
14.04.19 
Květná neděle Babice 07:15 Za zemřelou Marii Janečkovu, zemřelou a živou rodinu Janečkovu a Čevelovu
Spytihněv 08:45 Na jistý úmysl
Halenkovice 10:15 Za farníky
Pondělí
15.04.19 
svatého týdne      
Úterý
16.04.19 
svatého týdne    
Středa
17.04.19 
svatého týdne Halenkovice   Mše svatá není
Čtvrtek
18.04.19
 
Zelený čtvrtek Babice 18:30 Za zemřelého Martina Vašíčka, zemřelé rodiče a duše v očistci
Spytihněv 17:00 Za zemřelého manžela, syna, švagrovou, rodiče Hanáčkovy a živou rodinu. Umývání nohou.
Halenkovice 17:00 Za živé a zemřelé kněze, kteří působili v naší farnosti
Pátek
19.04.19
 
Velký pátek
Den přísného půstu
Babice 15:00 Obřady Velkého pátku
Spytihněv 17:00 Obřady Velkého pátku
Halenkovice 17:00 Obřady Velkého pátku
Sobota
20.04.19
 
Adorace u Božího hrobu Babice 19:00 Na jistý úmysl
Spytihněv 21:00 Za zemřelého manžela a syna
Halenkovice 19:00 Za zemřelé Antonii a Cyrila Zapletalovy a duše v očistci
Neděle
21.04.19 
SL Zmrtvých-vstání Páně
Žehnání Velikonočních pokrmů
Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Na poděkování za 50 let života, dar zdraví a celou rodinu
Halenkovice 10:15 Prosba o Boží požehnání pro děti a vnoučata a o dar víry do rodin našich sourozenců

 

Babice

  • Křížové cesty v neděli ve 14:00 h.

 

Spytihněv

  • V neděli 14. 4. 2019 bude křížová cesta probíhat venku. Sejdeme se u kostela už ve 14:00 h a vydáme se s dřevěným křížem až ke kříži v poli nad hřbitovem. Můžeme tak prožít začátek svatého týdne touto společnou pobožností. Při velmi nepříznivém počasí by proběhla křížová cesta ve stejnou dobu, ale v kostele.
  • Křížové cesta na Velký pátek v 16:30 h.

 

Halenkovice

  • Křížové cesty v neděli v 15:00 h a na Velký pátek v 16:30 h..

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • V neděli 21. dubna bude sbírka na kněžský seminář a budou se žehnat velikonoční pokrmy.
  • Pouť našich farností s cestovkou AWER TOUR do Svaté Země bude 17. - 24. 3. 2020. Předpokládaná cena 18 400 Kč + 100 USD. Bližší program bude zveřejněn co nejdříve.
  • Pokračuje zkoušení znalostí dětí, které se připravují ke křtu a k 1. sv. přijímání.
  • V případě zařizování pohřbu kontaktujte nejprve pana faráře, tel. 736 448 468. Děkuji P. Tomáš.