Bohoslužby 7. 4. - 14. 4. 2019

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
07.04.19 
5. neděle postní Babice 07:15 Za zemřelého Vladimíra Botka a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za zemřelé Josefa a Marii Maňáskovy, živou rodinu a rodiče z obou stran
Halenkovice 10:15 Za zemřelou a živou rodinu Sklenaříkovu a Poláškovu
Pondělí
08.04.19 
       
Úterý
09.04.19 
  Kudlovice 17:00 Mše svatá a návštěva nemocných.
Středa
10.04.19 
  Halenkovice 18:00 Prosba o Boží požehnání, dary Ducha Svatého a posilu ve víře v rodinách našich dětí
Čtvrtek
11.04.19 
  Spytihněv 17:30 Za zemřelou Miladu Smetanovu, zemřelého manžela, zemřelou a živou rodinu a rodiče
Pátek
12.04.19 
  Babice 18:00 Za zemřelé Františka a Marii Talašovy, zemřelou a živou rodinu Talašovu, Ondrouškovu a duše v očistci
Sobota
13.04.19 
  Spytihněv 08:00 Za členky živého růžence a jejich rodiny
Neděle
14.04.19 
Květná neděle Babice 07:15 Za zemřelou Marii Janečkovu, zemřelou a živou rodinu Janečkovu a Čevelovu
Spytihněv 08:45 Na jistý úmysl
Halenkovice 10:15 Za farníky

 

Babice, Kudlovice

 • Křížové cesty v neděli ve 14:00 h.
 • V neděli 7. dubna je sbírka na dostavbu kaple Andělů strážných v Kudlovicích.
 • Ve čtvrtek dopoledne bude návštěva nemocných.
 • V sobotu 13. dubna od 15.00 příležitost k velikonoční svaté zpovědi s cizím zpovědníkem.
 • Kudlovicích v úterý v 17.00 mše svatá a návštěva nemocných.

 

Spytihněv

 • Křížové cesty ve čtvrtek v 17:00 h, v neděli v 15:00 h.
 • V úterý od 9:00 h návštěva nemocných.
 • V sobotu 13. dubna od 10:00 h příležitost k velikonoční svaté zpovědi s cizím zpovědníkem.

 

Halenkovice

 • Křížové cesty v neděli v 15:00 h.
 • V neděli 7. dubna bude sbírka na rekonstrukci kláštera v Hoješíně u Seče (viz plakátek) a po mši svaté adorace a příležitost ke sv. zpovědi.

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

 • Pokračuje zkoušení znalostí dětí, které se připravují ke křtu a k 1. sv. přijímání.
 • V případě zařizování pohřbu kontaktujte nejprve pana faráře, tel. 736 448 468. Děkuji P. Tomáš.