Bohoslužby 31. 3. - 7. 4. 2019

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
31.03.19 
4. neděle postní Babice 07:15 Za zemřelého P. Františka Čevelu, rodiče, sourozence a celou zemřelou a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za zemřelou Marii Ulmanovou, zemřelého manžela Jaroslava, za zemřelou a živou rodinu
Halenkovice 10:15 Na poděkování za 30 let společného manželství a Boží ochranu pro rodinu do dalších let
Pondělí
01.04.19 
       
Úterý
02.04.19 
       
Středa
03.04.19 
  Halenkovice 18:00 Za rodinu Horákovu a Zlámalovu
Čtvrtek
04.04.19 
  Spytihněv 17:30 Za zemřelou Svatavu, manžela, dvoje rodiče a živou rodinu
Pátek
05.04.19 
  Babice 18:00 Za zemřelé Marii a Františka Lanšperkovy, 2 rodiče, zemřelou a živou rodinu
Sobota
06.04.19 
  Spytihněv 08:00 Za zemřelého Vladislavu Pekařovu a živou rodinu
Neděle
07.04.19 
5. neděle postní Babice 07:15 Za zemřelého Vladimíra Botka a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za zemřelé Josefa a Marii Maňáskovy, živou rodinu a rodiče z obou stran
Halenkovice 10:15 Za zemřelou a živou rodinu Sklenaříkovu a Poláškovu

 

Babice

 • Křížové cesty v neděli ve 14:00 h.
 • V neděli 31. 3. – Kafara, také adorační den farnosti, 14:00 h litanie a požehnání, 14:30 h křížová cesta, 15:00 h novokněžské požehnání P. Jiřího Šůstka.
 • Ve čtvrtek dopoledne bude návštěva nemocných.
 • V neděli 7. dubna bude sbírka na dostavbu kaple Andělů strážných v Kudlovicích.

 

Spytihněv

 • Křížové cesty ve čtvrtek v 17:00 h, v neděli v 15:00 h.

 

Halenkovice

 • Křížové cesty v neděli v 15:00 h.
 • 31. 3. 2019 – 230. výročí posvěcení kostela sv. Josefa.
 • V neděli 7. dubna bude sbírka na rekonstrukci kláštera v Hoješíně u Seče (viz plakátek) a po mši svaté adorace a příležitost ke sv. zpovědi.

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

 • Po mši svaté (ST, ČT, PÁ) bude adorace a svátostné požehnání
 • V sobotu 6. 4. 2019 bude na Velehradě pouť děkanátů Zlín a Vizovice za obnovu rodin a nová duchovní povolání – viz plakátek – zájemci o dopravu autobusem (Spytihněv 13:40 h – obecní úřad, Babice 13:45 h – za benzínkou u lékárny) se hlaste na tel. čísle 731 621 127 (P. Josef Z., Otrokovice).
 • Pokračuje zkoušení znalostí dětí, které se připravují ke křtu a k 1. sv. přijímání.
 • V případě zařizování pohřbu kontaktujte nejprve pana faráře, tel. 736 448 468. Děkuji P. Tomáš.