Bohoslužby 24. 3. - 31. 3. 2019

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
24.03.19 
3. neděle postní Babice 07:15 Za zemřelou Helenu Tománkovu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelé rodiče Josefa a Josefu Janečkovy, zemřelou a živou rodinu a dar zdraví
Pondělí
25.03.19 
       
Úterý
26.03.19 
       
Středa
27.03.19 
  Halenkovice 17:30 Za zemřelého syna, zemřelou rodinu, dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
Čtvrtek
28.03.19 
  Spytihněv 17:30 Za živou a zemřelou rodinu Janíkovu a nemocnou osobu
Pátek
29.03.19 
  Babice 18:00 Za zemřelého Vladimíra Řezníčka, zemřelou a živou rodinu
Sobota
30.03.19 
  Spytihněv 08:00 Za zemřelé Marii a Františka Lanšperkovy, za zemřelou a živou rodinu Lanšperkovu, Mikulkovu a Štěpáníkovu
Neděle
31.03.19 
4. neděle postní Babice 07:15 Za zemřelého P. Františka Čevelu, rodiče, sourozence a celou zemřelou a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za zemřelou Marii Ulmanovou, zemřelého manžela Jaroslava, za zemřelou a živou rodinu
Halenkovice 10:15 Na poděkování za 30 let společného manželství a Boží ochranu pro rodinu do dalších let

 

Babice

 • Křížové cesty v neděli ve 14:00 h.
 • V pátek po mši biblická hodina na faře.
 • V neděli 31. 3. – Kafara, také adorační den farnosti, 14:00 h litanie a požehnání, 14:30 h křížová cesta, 15:00 h novokněžské požehnání P. Jiřího Šůstka.
 • V neděli 7. dubna bude sbírka na dostavbu kaple Andělů strážných v Kudlovicích.

 

Spytihněv

 • Křížové cesty ve čtvrtek v 17:00 h, v neděli v 15:00 h.

 

Halenkovice

 • Křížové cesty v neděli v 15:00 h.
 • Ve čtvrtek 28. března 2018 v 18:00 h na faře povídání o pouti do Medugorje – pan Václav K.
 • 31. 3. 2019 – 230. výročí posvěcení kostela sv. Josefa.
 • V neděli 7. dubna bude sbírka na rekonstrukci kláštera v Hoješíně u Seče (viz plakátek)

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

 • Neděle 31. 3. – letní čas!!!
 • V sobotu 6. 4. 2019 bude na Velehradě pouť děkanátů Zlín a Vizovice za obnovu rodin a nová duchovní povolání – viz plakátek – zájemci o dopravu autobusem (Spytihněv 13:40 h – obecní úřad, Babice 13:45 h – za benzínkou u lékárny) se hlaste na tel. čísle 731 621 127 (P. Josef Z., Otrokovice).
 • Pokračuje zkoušení znalostí dětí, které se připravují ke křtu a k 1. sv. přijímání.
 • V případě zařizování pohřbu kontaktujte nejprve pana faráře, tel. 736 448 468. Děkuji P. Tomáš.