Bohoslužby 17. 3. - 24. 3. 2019

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
17.03.19 
2. neděle postní Babice 07:15 Za muže farnosti
Spytihněv 08:45 Za manžela a syna (1 mše?) Za Stanislava Juříka (1 mše?)
Halenkovice 10:15 Za zemřelou Marii Riedlovu, jejího zetě, bratry, rodiče a živou rodinu
Pondělí
18.03.19 
       
Úterý
19.03.19 
SL Josef Halenkovice 17:30 Za živé a zemřelé muže naší farnosti
Středa
20.03.19 
  Halenkovice 17:30 Za živé a zemřelé z rodiny Gabrieolovy a Gabryšovy, duše v očistci a na poděkování PB za 80 let života s prosbou o BP do dalších let
Čtvrtek
21.03.19 
  Spytihněv 17:30 Za zemřelého Josefa Valentu, 2 manželky, 2 rodiče a duše v očistci
Pátek
22.03.19 
  Babice 18:00 Za zemřelé Vladimíra Botka, Aloisii a Františka Navrátilovy a rodiče Botkovy
Sobota
23.03.19 
  Spytihněv 08:00 Za zemřelou a živou rodinu Okénkovu a Matuchovu
Neděle
24.03.19 
3. neděle postní Babice 07:15 Za zemřelou Helenu Tománkovu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelé rodiče Josefa a Josefu Janečkovy, zemřelou a živou rodinu a dar zdraví

 

Babice

  • Křížové cesty v neděli ve 14:00 h.
  • Dnes v neděli 17. března bude po křížové cestě pěší pouť k soše sv. Josefa u Kudlovic – viz plakátek.

 

Spytihněv

  • Křížové cesty ve čtvrtek v 17:00 h, v neděli v 15:00 h.

 

Halenkovice

  • Křížové cesty v neděli v 15:00 h.
  • Dnes v neděli 17. března bude sbírka na potřeby farnosti.
  • V úterý bude mše sv. ke sv. Josefovi a posezení na faře.
  • Ve čtvrtek 28. března 2018 v 18:00 h na faře povídání o pouti do Medugorje – pan Václav K.

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Pokračuje zkoušení znalostí dětí, které se připravují ke křtu a k 1. sv. přijímání.
  • V případě zařizování pohřbu kontaktujte nejprve pana faráře, tel. 736 448 468. Děkuji P. Tomáš.