Bohoslužby 21. 10. - 28. 10. 2018

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
21.10.18
29. mezidobí
Misijní neděle
a sbírka
Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za živou a zemřelou rodinu Janečkovu, dar zdraví a duše v očistci
Pondělí
22.10.18

 

     
Úterý
23.10.18
  Halenkovice 14:00 Pohřeb
Středa
24.10.18
  Halenkovice 18:30

Poděkování za 50 let života, za prokázaná dobrodiní s prosbou o Boží požehnání do dalších let pro celou rodinu

Čtvrtek
25.10.18
  Babice 15:00 Pohřeb
Spytihněv 17:30 Za zemřelé rodiče Čevelovy, zetě a živou rodinu
Pátek
26.10.18
  Babice 18:00 Za zemřelého Vincence a Miladu Bartošíkovy, Františka a Annu Hastíkovy
Sobota
27.10.18
PA – sobotní Panny Marie Spytihněv 08:00 Za živou a zemřelou rodinu Kodrlovu, Janečkovu a Andrýskovu
Neděle
28.10.18
30. mezidobí Babice 07:15 Za zemřelého P. Františka Čevelu, zemřelé rodiče a sourozence
Spytihněv 08:45 Za zemřelou Ludmilu Chaloupkovou a Boží požehnání pro rodinu Plichtovu, Chaloupkovu a Otrkovu? Ciranovu?
Halenkovice 10:15 Za zemřelé rodiče Gabrhelovy a živou rodinu
  • Halenkovice - v pátek 26. října v 19:00 h bude v kostele sv. Josefa koncert barokní hudby.
  • Aktuální týdenní oznamy i pastorační program (pro všechny farnosti) jsou dostupné na webu: www.farnosthalenkovice.eu
  • Nové telefonní číslo ŘK farnosti Spytihněv (Halenkovice a Babice) je 736 448 468 (P. Tomáš Káňa).