Bohoslužby 14. 10. - 21. 10. 2018

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
14.10.18
28. mezidobí Babice 07:15 Na poděkování PB za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu (Hastíkovu)
Spytihněv 09:30 Hodová mše svatá
Halenkovice 08:00 Za živou a zemřelou rodinu Ochotskou a Běhůnkovu, prosba o dary Ducha sv. a Boží ochranu
Pondělí
15.10.18
PA Terezie
od Ježíše
     
Úterý
16.10.18
       
Středa
17.10.18
PA Ignác Antiochijský Halenkovice 18:30 Za zemřelou Anežku a Václava Konečných, zemřelé syny Josefa a Františka a jejich živé rodiny
Čtvrtek
18.10.18
SV Lukáš evangelista Spytihněv 17:30 Za zemřelého manžela, děti a dar zdraví
Pátek
19.10.18
  Babice 18:00 Za zemřelé Růženu a Františka Machálkovy, rodiče z obou stran, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
Sobota
20.10.18
  Spytihněv 08:00 Za živou a zemřelou rodinu Tomaštíkovu
Halenkovice 12:00 Svatba
Neděle
21.10.18
29. mezidobí
Misijní neděle
a sbírka
Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za živou a zemřelou rodinu Janečkovu, dar zdraví a duše v očistci
  • Kdo dopíše, prosím, farní kroniku za rok 2018 (SP, HA; BA – v jednání)? Konzultujte s o. Tomášem.
  • Spytihněv - ve čtvrtek po mši sv. bude setkání farní rady na faře.
  • Babice - v neděli bude hodová mše svatá spojená s poděkováním za úrodu.
  • Halenkovice - po mši svaté o misijní neděli bude na faře misijní jarmark.
  • Aktuální týdenní oznamy i pastorační program (zatím jen pro farnost Halenkovice a Babice) jsou dostupné na webu:www.farnosthalenkovice.eu
  • Nové telefonní číslo ŘK farnosti Spytihněv (Halenkovice a Babice) je 736 448 468 (P. Tomáš Káňa).