Bohoslužby 7. 10. - 14. 10. 2018

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
7.10.18
27. mezidobí Babice 07:15 Za celou živou a zemřelou rodinu Maňáskovu a Šuranskou
Spytihněv 08:45 Za rodiče Janečkovy a nemocnou dceru
Halenkovice 10:15 Za zemřelého manžela, syna, dar víry a zdraví pro živou rodinu
Pondělí
8.10.18

 

Spytihněv 09:00 Návštěva nemocných
Úterý
9.10.18
  Kudlovice 15:00 Pohřeb zemřelého Josefa Balcárka.
Vše ve smuteční síni v Babicích
Středa
10.10.18
  Halenkovice 18:30

Za dar víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

Čtvrtek
11.10.18
  Spytihněv 17:30 Za zemřelou Marii Dovrtělovou, sourozence, Františka Dostálka, sestry, rodiče a živou rodinu
Pátek
12.10.18
  Babice 18:00 Za živou a zemřelou rodinu Čevelovu a Trávníčkovu s prosbou o Boží ochranu
Sobota
13.10.18
PA – sobotní Panny Marie Spytihněv 08:00 Za zemřelou Marii Zpěvákovou, zemřelého manžela a zemřelé dvoje rodiče
Neděle
14.10.18
28. mezidobí Babice 07:15 Na poděkování PB za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu (Hastíkovu)
Spytihněv 09:30 Hodová mše svatá
Halenkovice 08:00 Za živou a zemřelou rodinu Ochotskou a Běhůnkovu, prosba o dary Ducha sv. a Boží ochranu
  • Spytihněv - v pondělí dopoledne bude návštěva nemocných.
  • Babice - v pátek bude po mši svaté na faře setkání farní rady. Na programu je plánování pastoračního roku farnosti do ledna 2019. A v kostele bude po mši svaté biblická hodina - jste srdečně zváni.
  • Spytihněv - příští neděli bude v 9.30 hodová mše svatá. Proto bude v Halenkovicích mše svatá už v 8.00.
  • Aktuální týdenní oznamy i pastorační program (zatím jen pro farnost Halenkovice) jsou dostupné na webu: www.farnosthalenkovice.eu
  • Nové telefonní číslo ŘK farnosti Spytihněv (Halenkovice a Babice) je 736 448 468 (P. Tomáš Káňa).