Bohoslužby 30. 9. - 7. 10. 2018

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
30.09.18
26. mezidobí Babice 07:15 Za zemřelé Terezii a Josefa Snopkovy a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za zemřelou Ludmilu Hlavačkovu, zemřelého manžela, syny, zemřelé rodiče a sourozence a živou rodinu
Halenkovice 10:15 Na poděkování a za celou živou a zemřelou rodinu
Pondělí
1.10.18
PA Terezie od Dít.Ježíše Spytihněv    
Úterý
2.10.18
PA Andělů strážných Kudlovice 18:00 Mše svatá v kapli
Středa
3.10.18
  Halenkovice 18:30

Za zemřelého manžela, oboje rodiče a požehnání pro živou rodinu

Čtvrtek
4.10.18
PA František z Assisi Spytihněv 17:30 Za zemřelého Václava Ambrose, živou rodinu a duše v očistci
Pátek
5.10.18
  Babice 18:00 Za zemřelého Vladimíra Řezníčka, živou a zemřelou rodinu
Sobota
13.10.18
  Spytihněv 08:00 Za zemřelou manželku, sestru a zemřelé rodiče
Halenkovice 17:00 Adorace a svatá zpověď
Neděle
7.10.18
27. mezidobí Babice 07:15 Za celou živou a zemřelou rodinu Maňáskovu a Šuranskou
Spytihněv 08:45 Za rodiče Janečkovy a nemocnou dceru
Halenkovice 10:15 Za zemřelého manžela, syna, dar víry a zdraví pro živou rodinu
  • Babice - Dnes je poslední neděle v měsíci, proto do 9:30 h bude otevřen kostel k soukromé modlitbě a současně jste zváni k setkání na faře. Páteční biblická hodina odpadá. Prvopáteční adorace bude spojená s modlitbou za zdárný průběh voleb. Začátek kolem 19.00, ukončení adorace ve 20.00 hod.
  • Spytihněv - ve čtvrtek bude po mši svaté adorace a příležitost ke svátosti smíření..
  • Ve školách se začíná učit náboženství. Děti lze ještě přihlásit - přihláška je na internetu (web Farnost Halenkovice) nebo v sakristii kostela.
  • V tomto týdnu bude návštěva nemocných v Kudlovicích v úterý po mši (mše bude v 18.00 hodin!) a v Babicích ve čtvrtek a v pátek dopoledne.