Bohoslužby 23. 12. - 30. 12. 2018

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
16.12.18
4. neděle adventní Babice 07:15  
Spytihněv 08:45 Za živou a zemřelou rodinu Tůmovu a Lorencovu
Halenkovice 10:15 Za Otce Frà Josefa Zlámala, O. Melit.
Pondělí
24.12.18
Vigílie – Narození Páně Halenkovice 16:00 Za děti a mládež naší farnosti
Babice 20:00 Za zemřelou Marii Gablasovou a živou a zemřelou rodinu
Kudlovice 21:30  
Spytihněv 22:00 Za živé a zemřelé kněze ze Spytihněvi a za kněze, kteří zde působili
Úterý
25.12.18
SL Narození Páně Babice 07:15 Za zemřelého Jiřího Hubáčka a živou a zemřelou rodinu Hubáčkovu a Boudovu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelé a živé farníky
Středa
26.12.18
SV Štěpán Babice 07:15 Na jistý úmysl
Spytihněv 08:45 Za zemřelého manžela, živou a zemřelou rodinu Tomaštíkovu, Lanšperkovu a Štěpaníkovu
Halenkovice 10:15 Za redakční rady farních periodik
Čtvrtek
27.12.18
SV Jan apoštol Spytihněv   Mše není
Pátek
28.12.18
SV Betlémských mláďátek Babice   Mše není
Sobota
29.12.18
  Spytihněv   Mše není
Neděle
30.12.18
SV Svaté rodiny Babice 07:15 Za zemřelého Bronislava Maňáska
Spytihněv 08:45 Na jistý úmysl
Halenkovice 10:15 Za mír a Boží požehnání pro všechny rodiny
  • Babice - Připravujeme posunutí času nedělní mše a to o 15, 30 nebo 45 minut, autobus bude zachován. Co je pro Vás nejvhodnější? Přesný čas posunu bude dohodnut s ostatními farnostmi a s ČSAD. Na sv. Štěpána 26. 12. 2018 bude v 15:00 h vánoční pásmo s koledami v kostele. V pondělí 7. ledna 2019 odpoledne v 17:00 h bude tradiční setkání zasloužilých farníků v obecním sále.
  • Spytihněv - V úterý 25. 12. 2018 v 17:00 h vystoupení folklórního studia Buchlovice. Ve středu 26. 12. 2018 v 15:00 h krátké vánoční pásmo dětí farnosti Z Betléma se ozývá.
  • Halenkovice - Přede mší svatou se budou tradičně zpívat koledy.
  • Spytihněv, Halenkovice, Babice - Příští neděli bude obnova manželských slibů a požehnání na závěr občanského roku.
    Velmi Vás prosím, v případě zařizování pohřbu kontaktujte nejprve pana faráře, tel. 736 448 468. Děkuji uctivě, P. Tomáš Káňa.