Bohoslužby 16. 12. - 23. 12. 2018

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
16.12.18
3. neděle adventní Babice 07:15 Za zemřelou Růženu a Josefa Kobíkovy a živou a zemřelou rodinu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelou rodinu Manciákovu a Chmelíkovu, za rodinu Zapletalovu, nem. osoby a duše v očistci
Pondělí
17.12.18
       
Úterý
18.12.18
       
Středa
19.12.18
  Halenkovice 16:30 Vánoční svatá zpověď
17:30 Prosba o dary Ducha .Svatého. pro učitele a vychovatele, ať i jejich zásluhou přibývá ve školách křesťanských učitelů a žáků.
Čtvrtek
20.12.18
  Spytihněv 17:30 Za Emilii Pisarovskou a zemřelé rodiče
Pátek
21.12.18
  Babice 06:45 !!!!! Rorátní mše a snídaně na faře
Sobota
22.12.18
  Spytihněv 07:00 !!!!! Za zemřelého Josefa a Annu Valentovy, dvoje zemřelé rodiče a za duše v očistci
Spytihněv 10:00 Vánoční svatá zpověď
Babice 16:00 Vánoční svatá zpověď
Neděle
16.12.18
4. neděle adventní Babice 07:15  
Spytihněv 08:45 Za živou a zemřelou rodinu Tůmovu a Lorencovu
Halenkovice 10:15 Za Otce Zlámala
  • Spytihněv, Halenkovice, Babice - Děti budou Ježíškovi během adventu připravovat jesličky – na začátku každé mše svaté bude průvod s lampičkami a stéblem sena. V Halenkovicích jen průvod s lampičkami.
    Velmi Vás prosím, v případě zařizování pohřbu kontaktujte nejprve pana faráře, tel. 736 448 468. Děkuji uctivě, P. Tomáš Káňa.
  • Halenkovice - Ve středu 19. prosince v 16:30 h vánoční svatá zpověď.
  • Babice - V pátek 21. prosince mše svatá už v 6:45 hod. a po ní snídaně dětí na faře. V sobotu 22. prosince v 16:00 h vánoční svatá zpověď. V pondělí 7. ledna 2019 odpoledne v 17:00 h tradiční setkání zasloužilých farníků v obecním malém sále.
  • Spytihněv - V sobotu 22. prosince mše svatá už v 7:00 h a po ní snídaně dětí na faře, potom v 10:00 h vánoční svatá zpověď.