Bohoslužby 9. 12. - 16. 12. 2018

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
9.12.18
2. neděle adventní Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za Antonína Vavřínka, sestry, rodiče a celou rodinu
Halenkovice 10:15 Za zemřelou rodinu Horákovu a Zlámalovu
Pondělí
10.12.18
  Spytihněv 09:00 Návštěva nemocných
Úterý
11.12.18
       
Středa
12.12.18
  Halenkovice 17:30 Za zemřelé Anežku a Antonína Konečných, dceru Helenu, živou rodinu a duše v očistci
Čtvrtek
13.12.18
PA Lucie Spytihněv 17:30 Za Antonína a Karlu Kadlečíkovy, živou a zemřelou rodinu
Pátek
14.12.18
PA Jan od Kříže Babice 18:00 Za zemřelého Zdeňka Bartoníka, syna a rodiče, za rodiče Čevelovy a syna
Spytihněv 19:00 Setkání rodičů prvokomunikantů
Sobota
15.12.18
Halenkovice 14:00 Pohřeb
Spytihněv 07:00 !!!!! Prosba o Boží požehnání, pomoc a ochranu pro děti, vnoučata a jejich rodiny
Neděle
16.12.18
3. neděle adventní Babice 07:15 Za zemřelou Růženu a Josefa Kobíkovy a živou a zemřelou rodinu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelou rodinu Mancicehovu a Chmelíkovu, za rodinu Zapletalovu, nem. osoby a duše v očistci
  • Spytihněv, Halenkovice, Babice - V pátek v 19:00 hodin bude setkání rodičů těch dětí, které by rády přistoupily v tomto školním roce k 1. svatému přijímání. Děti budou Ježíškovi během adventu připravovat jesličky – na začátku každé mše svaté bude průvod s lampičkami a stéblem sena. V Halenkovicích jen průvod s lampičkami.
  • Spytihněv - V pondělí 10. prosince ráno návštěva nemocných a odpoledne v 16.00 hod. tradiční setkání zasloužilých farníků na faře. V sobotu 15. prosince a 22. prosince mše svatá už v 7:00 h a po ní snídaně dětí na faře.