Bohoslužby 2. 12. - 9. 12. 2018

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
2.12.18
1. neděle adventní Babice 07:15 Za zemřelé Marii a Aloise Maňáskovy, na poděkování Pánu Bohu za dožití 70 let s prosbou o další Boží ochranu
Spytihněv 08:45 Za zemřelého manžela, dvoje rodiče a živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za živou a zemřelou rodinu Sklenaříkovu, dar zdraví a dar víry
Pondělí
3.12.18
PA Fr. Xaver      
Úterý
4.12.18
  Kudlovice 17:00 Mše svatá a návštěva nemocných
Středa
5.12.18
  Halenkovice 17:30 Za zemřelé Antonii a Cyrila Zapletalovy a duše v očistci
Čtvrtek
6.12.18
  Spytihněv 17:30 Za Vincence Omelku, manželku, děti a duše v očistci
Pátek
7.12.18
PA Ambrož Babice 18:00 Za zemřelého Františka Kopečka, bratry a rodiče z obou stran a živou rodinu
Sobota
8.12.18
SL Neposk. početí Panny Marie Spytihněv 07:00 !!!!! Za Miloslava a Bohumilu Tomaštíkovy a živou rodinu
Neděle
9.12.18
2. neděle adventní Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za Antonína Vavřínka, sestry, rodiče a celou rodinu
Halenkovice 10:15 Za zemřelou rodinu Horákovu a Zlámalovu
  • Spytihněv, Halenkovice, Babice - 2. prosince je při mších žehnání adventních věnců. Děti budou Ježíškovi během adventu připravovat jesličky – na začátku každé mše svaté bude průvod s lampičkami a stéblem sena. V Halenkovicích jen průvod s lampičkami.
  • Kudlovice - v úterý po mši svaté návštěva nemocných.
  • Babice - ve čtvrtek od 9:00 h a v pátek od 10:00 h návštěva nemocných.
  • Spytihněv - ve čtvrtek při mši svaté sv. Mikuláš. V sobotu 8. prosince (a také 15. a 22. prosince) mše svatá už v 7:00 h a po ní snídaně dětí na faře. V pondělí 10. prosince ráno návštěva nemocných a odpoledne v 16:00 h tradiční setkání zasloužilých farníků na faře.
  • Halenkovice - ve středu 5. prosince 2018 při mši svaté sv. Mikuláš.