Bohoslužby 18. 11. - 25. 11. 2018

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
18.11.18
33. mezidobí Babice 07:15 Za zemřelou rodinu Hudcovu a Šafaříkovu
Spytihněv 08:45 Za zemřelé Josefa a Boženu Tomaštíkovy, dceru a dvoje zemřelé rodiče
Halenkovice 10:15 Za zemřelého manžela, rodiče z obou stran a dar zdraví pro celou živou rodinu
Pondělí
19.11.18
       
Úterý
20.11.18
       
Středa
21.11.18
PA Zasvěcení PM v Jeruzalémě Halenkovice 17:30 Za víru, požehnání, dary Ducha sv. do rodin našich sourozenců, jejich dětí.
Čtvrtek
22.11.18
PA Cecílie Spytihněv 17:30 Za zemřelého Jaroslava Zbožínka a živou rodinu
Pátek
23.11.18
  Babice 15:00 Za zemřelé Vincence a Miladu Bartošíkovy, rodiče Hastíkovy a rodinu Rozaci.
Sobota
24.11.18
PA – Ondřej Dung-Lac Spytihněv 08:00 Za Jana Bílka a jeho dvě manželky
Neděle
25.11.18
SL Ježíše Krista Krále Babice 07:15 Za živou a zemřelou rodinu Vandovu a Zbožínkovu
Spytihněv 08:45 Za zemřelého Jaroslava Ulmana, manželku Marii, zemřelé sourozence a rodiče, a za živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za živou a zemřelou rodinu Horníčkovu a Gajdošíkovu a za dar zdraví pro živou rodinu
  • Spytihněv - kdo má v úmyslu letos darovat vánoční stromečky pro kostel, zavčasu kontaktujte, prosím, P. Tomáše nebo pana Jaroslava G.
  • Babice - v neděli 25. listopadu po mši je na faře setkání KAFARA. Jste srdečně zváni..