1. svaté přijímání 2021

Milí farníci, nedávno jsme prožili společně s dětmi naší farnosti, které přistoupily v sobotu k první svaté zpovědi a v neděli k prvnímu svatému přijímání (6. 6. 2021) velkou slavnost. Máme radost z toho, že si Ježíš našel cestičku do dětských dušiček, a že je blízká rodina i kmotři podpořili svou přítomností a modlitbou. Jaké to bylo si můžeme připomenout na fotografiích, které jsou k dispozici i ke stažení.

Kdo by si chtěl oživit vyprávění Elišky o Radimovi, tak je dostupné na Károvinách. Otec Tomáš