Samota

notebook
20. únor 2020

Pokud nám současný životní styl a doba vyzdvihující a přející sobectví, svévoli a závisti přináší nějakého nepřítele, pak jím dozajista bude i samota. Sociologové už označují samotu za jeden z největších problémů vyspělých a ekonomicky úspěšných zemí. Platí totiž jednoduchá přímá úměra...

Putování do Santiaga

Santiago de Compostela leží na západě pyrenejského poloostrova, k pobřeží oceánu je to „co by kamenem dohodil“ a proto bylo toto území označováno jako konec světa. Každý rok již od nejstarších dob putují tisíce poutníků různými poutními cestami přes Evropu k hrobu sv. Jakuba Staršího, jednoho z dvanácti apoštolů, jehož ostatky jsou zde uloženy. …

Vzpomínky na pouť do Říma 1989

Vracíme se osvětlenými ulicemi k bazilice a autobusu. Den končí v kapli poutního domu, moderní a velmi krásné. Po chvíli čekání, až přítomní řádoví bratři ukončí své večerní společné modlitby, je kaple naše, mše sv. působí jako zlatý hřeb nekonečné série zážitků tohoto krásného dne…

Radostná neděle

adventní věnec
17. prosinec 2019

Když zapálíme třetí adventní svíci, víme, že do Štědrého dne už moc času nezbývá. Vždyť samotný název - neděle radostná vypovídá o radosti z blížícího dne narození Páně. Odtud i růžová barva, tedy červánková...

Stránky