Bohoslužby

Bohoslužby v kostele sv. Josefa

Den Letní období Zimní období
Středa 18:30 h 18:00 h
Neděle 10:15 h 10:15 h

 

Úmysly mší svatých v srpnu 2018

Datum Mše svatá
Středa
1.8.2018

za zemřelou Boženu Tatárkovou a živou rodinu a za zemřelé rodiny Tatárkovu a Juřenovu

Neděle
5.8.2018

18. neděle v mezidobí - za zemřelého Josefa Brázdila, rodiče z obou stran a za živou a zemřelou rodinu

Středa
8.8.2018

za zemřelého Františka Kašpárka, dceru a rodiče z obou stran

Neděle
12.8.2018

19. neděle v mezidobí - za poutníky na sv.Hostýn

Středa
15.8.2018

na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání, ochranu Panny Marie a sv.Josefa do dalších let

Neděle
19.8.2018

20. neděle v mezidobí - za zemřelého Vlastika Horku, jeho rodiče, maminku a živou rodinu (sbírka pro potřeby farnosti)

Středa
22.8.2018

za zemřelou a živou rodinu Železníkovu

Neděle
26.8.2018

21. neděle v mezidobí - za zemřelé rodiče a živou rodinu

Středa
29.8.2018

za zemřelé rodiče a duše v očistci