Bohoslužby

Bohoslužby v kostele sv. Josefa

Den Letní období Zimní období
Středa 18:30 h 18:00 h
Neděle 10:15 h 10:15 h

 

Úmysly mší svatých v únoru 2018

Datum Mše svatá
Neděle
4.2.2018

5. neděle v mezidobí - na poděkování za dožitých 85 let, celou živou a zemřelou rodinu Juřenovu a Vičánkovu a za ženy naší farnosti

Středa
7.2.2018

za zemřelé rodiče, manžela, dar zdraví a ochranu panny Marie pro živou rodinu a za duše v očistci

Neděle
11.2.2018

6. neděle v mezidobí - za zemřelé rodiče z obou stran, za děti a vnuky, za duše v očistci a za dar zdraví pro celou rodinu Kociánovu

Středa
14.2.2018

Popeleční středa - za zemřelého bratra, za duše v očistci a požehnání pro živou rodinu

Neděle
18.2.2018

1. neděle postní - za zemřelé rodiče Řemenovské, sestru a duše v očistci (sbírka pro potřeby farnosti)

Středa
21.2.2018

na poděkování za 84 let, za prokázaná dobrodiní s prosbou o Boží požehnání do dalších let a za celou živou rodinu

Neděle
25.2.2018

2. neděle postní - za živou a + rodinu Kodrlovu, Janečkovu a Talašovu a duše v očistci

Středa
28.2.2018

za zemřelé Antonii a Cyrila Zapletalovy