Bohoslužby

Bohoslužby v kostele sv. Josefa

Den Letní období Zimní období
Středa 18:30 h 18:00 h
Neděle 10:15 h 10:15 h

 

Úmysly mší svatých v dubnu 2018

Datum Mše svatá
Neděle
1.4.2018

Boží hod velikonoční (v 10:15 h) - za zemřelého manžela Františka, rodiče z obou stran, Františku Slavíkovou, duše v očistci a požehnání pro celou rodinu; - žehnání pokrmů

Pondělí
2.4.2018

Velikonoční pondělí (v 10:15 h) - za zemřelou a živou rodinu Gajdošíkovu

Středa
4.4.2018

za farníky

Neděle
8.4.2018

2. neděle velikonoční- za za zemřelou a živou rodinu, dar zdraví, ochranu Panny Marie a Boží požehnání

Středa
11.4.2018

za zemřelé rodiče z obou stran, sourozence Miloslavu a Antonína a za duše v očistci

Neděle
15.4.2018

3. neděle velikonoční- za zemřelou Marii Kočvarovou a Martu Holeňovou a za živou a zemřelou rodinu Jurčíkovu, Němcovu a Kalivodovu - (sbírka pro potřeby farnosti)

Středa
18.4.2018

za zemřelého manžela Antonína Kopčila, rodinu Sudolskou a za zdraví pro celou živou rodinu

Neděle
22.4.2018

4. neděle velikonoční (v 09:30 h) - za zemřelou Marii a Františka Flajzarovy

Středa
25.4.2018

za zemřelou a živou rodinu Maňáskovu a Dubovu

Neděle
29.4.2018

5. neděle velikonoční - za rodinu Ochotskou a Běhůnkovu a za dar zdraví pro celou rodinu