Pastorační program Spytihněv

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Čtvrteční mše v zimním čase budou v 17:30 h., sobotní v 8:00 h.

 

Říjen 2019

 • neděle 6. říjen - sčítání účastníků bohoslužeb

 • neděle 13. říjen - hodová mše svatá v 9:30 h

 • neděle 20. říjen - misijní neděle (misijní sbírka)

 • čtvrtek 31. říjen - 17:30 h Slavnost všech svatých, přede mší svatou příležitost ke svaté zpovědi, po mši svaté adorace.

 

Listopad 2019

 • sobota 2. listopad 8:00 h - Památka všech věrných zemřelých (Dušiček)

 • neděle 3. listopad - 14:00 h dušičková pobožnost na hřbitově

 • neděle 24. listopad - Slavnost Ježíše Krista Krále, závěrečné požehnání s Nejsvětější Svátostí

 

Prosinec 2019

 • Doba adventní - děti budou připravovat – stlát – Ježíškovi jesličky, popřípadě alternativa s hvězdičkami (při každé mši svaté průvod s dětmi k oltáři)

 • neděle 1. prosinec - 1. neděle adventní - žehnání adventních věnců při mši svaté

 • čtvrtek 5. prosinec - 17:30 h mše svatá nejen pro děti s mikulášskou nadílkou

 • sobota 7. prosinec (a také 14.12. a 21.12.) - 7:00 h rorátní mše svatá a po ní snídaně pro děti na faře

 • sobota 21. prosinec - 10:00 h vánoční svatá zpověď s cizím zpovědníkem

 • neděle 22. prosinec - 4. neděle adventní

 • úterý 24. prosinec - 22:00 h „půlnoční“ vánoční mše svatá

 • středa 25. prosinec - 8:45 h mše svatá slavnost Narození Páně, odpoledne v 17:00 h v kostele vystoupení Folklórního studia Buchlovice

 • čtvrtek 26. prosinec - 8:45 h mše svatá svátek sv. Štěpána

 • sobota 28. prosinec - mše svatá není

 • neděle 29. prosinec - svátek Svaté rodiny, při mši svaté obnova manželských slibů a požehnání na závěr občanského roku

 

Leden 2020

 • středa 1. leden - Nový rok (slavnost P.M. Matky Boží) – zasvěcený svátek – mše svaté jako v neděli v 8:45 h

 • sobota 4. leden - mše svatá v 8:00 h, při mši svaté žehnání křídy, po ní požehnání koledníkům a tříkrálová sbírka po vesnici

 • neděle 5. leden - 8:45 h mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně (Tří králů), při mši svaté žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů

 • neděle 12. leden - 8.45 slavnost Křtu Páně (končí doba vánoční)