Pastorační program Spytihněv

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Čtvrteční mše v zimním čase budou v 17:30 hod., sobotní v 8:00 hod.

 

Leden 2020

 • středa 1. leden - Nový rok (slavnost P.M. Matky Boží) – zasvěcený svátek – mše svaté jako v neděli v 8:45 h

 • sobota 4. leden - mše svatá v 8:00 h, při mši svaté žehnání křídy, po ní požehnání koledníkům a tříkrálová sbírka po vesnici

 • neděle 5. leden - 8:45 h mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně (Tří králů), při mši svaté žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů

 • neděle 12. leden - 8.45 slavnost Křtu Páně (končí doba vánoční)

 

Únor 2020

 • neděle 2. únor - svátek Uvedení Páně do chrámu a svatoblažejské požehnání

 • neděle 9. únor - pomazání nemocných v kostele

 • středa 12. únor - návštěva nemocných doma s udělením svátosti pomazání nemocných

 • čtvrtek 20. únor - děkanátní setkání kněží ve Spytihněvi

 • středa 26. únor - Popeleční středa (přísný půst) – v 18:30 h mše svatá s udílením popelce

 

Březen 2019

 • neděle 1. březen - udílení popelce všem ostatním

 • Pobožnosti křížové cesty ve čtvrtek v 17:00 h a v neděli v 15:00 h odpoledne. Zajistí se rozpis dozadu do kostela.

 • čtvrtek 26. březen - slavnost Zvěstování Páně

 

Duben 2020

 • sobota 4. duben od 10:00 h - velikonoční svatá zpověď s cizím zpovědníkem

 • Velikonoce – Květná neděle (5. 4.)

 • Zelený čtvrtek (9. 4.) v 17:00 h mše svatá

 • Velký pátek (přísný půst) v 16:30 h křížová cesta, v 17:00 h obřady Velkého pátku

 • Bílá sobota – adorace u Božího hrobu od 9:00 h do večerních obřadů Vzkříšení ve 21:00 h

 • Neděle Zmrtvýchvstání – žehnání velikonočních pokrmů

 • Na Velikonoční pondělí mše svatá jako v neděli a překvapení pro ženy.

 

Květen 2020

 • Májové pobožnosti budou u bočního oltáře po mši sv. ve čtvrtek a v sobotu. Po, Út, St a Pá budou májové pobožnosti v 17:00 hodin.

 • čtvrtek 21. květen - mše ze slavnosti Nanebevstoupení Páně

 

Červen 2020

 • sobota 6. červen - děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání v Olomouci

 • neděle 14. červen - slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

 

Srpen 2020

 • 9. – 14. 8. (neděle – pátek) – tábor pro děti

 • neděle 16. srpen 15:00 h - poutní mše (patrocinium kostela) ze slavnosti Nanebevzetí PM + žehnání bylin

 • neděle 30. srpen - žehnání aktovek a požehnání do nového školního roku

 

Říjen 2020

 • neděle 11. říjen hodová mše svatá (výročí posvěcení kostela) v 8:45 h

 • pátek 16. říjen - setkání farních rad ve Zlíně na Malé scéně, ulice Štefánikova (děkanáty Zlín, Vizovice a Holešov) v 18:00 h

 • neděle 18. říjen - misijní neděle (misijní sbírka)

 

Listopad 2020

 • neděle 1. listopad - 8:45 h Slavnost všech svatých. A ve 14:00 h dušičková pobožnost na hřbitově

 • pondělí 2. listopad - 17:30 h mše svatá – Památka všech věrných zemřelých (Dušiček)

 • středa 22. listopad - Slavnost Ježíše Krista Krále, závěrečné požehnání s Nejsvětější Svátostí

 • Doba adventní – děti budou připravovat – stlát – Ježíškovi jesličky, (při každé mši svaté průvod s dětmi k oltáři)

 • neděle 29. listopad - 1. neděle adventní – žehnání adventních věnců při mši svaté

 

Prosinec 2020

 • čtvrtek 3. prosinec - mše svatá nejen pro děti s mikulášskou nadílkou

 • sobota 5. prosinec (a také a 19. prosince) - 7:00 h rorátní mše svatá a po ní snídaně pro děti na faře (12. prosince v sobotu bude ranní rorátní mše v Babicích)

 • sobota 19. prosinec - 10:00 h vánoční svatá zpověď s cizím zpovědníkem

 • neděle 20. prosinec - 4. neděle adventní

 • čtvrtek 24. prosinec – 22.00 h „půlnoční“ vánoční mše svatá

 • pátek 25. prosinec – 8:45 h mše svatá ze slavnosti Narození Páně; odpoledne v 17:00 h v kostele vystoupení Folklórního studia Buchlovice

 • Na sobota 26. prosinec - 8:45 h mše svatá svátek sv. Štěpána

 • Na neděle 27. prosinec - svátek Svaté rodiny, při mši svaté obnova manželských slibů

 

Leden 2021

 • pátek 1. leden 2021 – Nový rok (slavnost P. M. Matky Boží) – zasvěcený svátek – mše svaté jako v neděli v 8:45 h a požehnání do nového občanského roku.

 • neděle 3. leden 2021 - 8.45 mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně (Tří králů), při mši svaté žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů

 • sobota 9. leden 2021 - mše svatá v 8:00 h, po ní požehnání koledníkům a tříkrálová sbírka po vesnici

 • neděle 10. leden 2021 - 8:45 h slavnost Křtu Páně (končí doba vánoční)