Pastorační program farnosti Halenkovice

kostel sv. Josefa

Středeční mše v zimním čase v kostele sv. Josefa v Halenkovicích budou v 17:00 h

 

Leden 2020

 • středa 1. leden - Nový rok (slavnost P. M. Matky Boží) – zasvěcený svátek – mše svatá jako v neděli v 10:15 h

 • sobota 4. leden - po vesnici tříkrálová sbírka

 • neděle 5. leden - 10:15 h mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně (Tří králů), při mši svaté žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů

 • neděle 12. leden - 10:15 h slavnost Křtu Páně (končí doba vánoční)

 • čtvrtek 30. leden - 18::00 h – povídání na faře: Vzpomínky na pouť do Říma 1989

 

Únor 2020

 • neděle 2. únor - svátek Uvedení Páně do chrámu a svatoblažejské požehnání.

 • neděle 9. únor - pomazání nemocných v kostele.

 • středa 26. únor - Popeleční středa (přísný půst) – v 17.00 mše svatá s udílením popelce.

 • čtvrtek 27. únor - povídání na faře

 

Březen 2020

 • neděle 1. březen - udílení popelce všem ostatním.

 • Pobožnosti křížové cesty se v neděli nabízí tak, jako loni

 • středa 18. březen 17:00 h - mše svatá ze slavnosti sv. Josefa, patrona farnosti a posezení na faře.

 • středa 25. březen - Slavnost Zvěstování Páně

 • čtvrtek 26. březen - povídání na faře

 

Duben 2020

 • Velikonoce – Květná neděle (5. 4.),

 • Zelený čtvrtek (9. 4.) v 17:00 h mše svatá

 • Velký pátek (přísný půst) v 16:30 h křížová cesta, v 17.00 obřady Velkého pátku

 • Bílá sobota (11. 4.) - adorace u Božího hrobu od 9:00 h do večerních obřadů Vzkříšení v 19.00 h

 • Neděle Zmrtvýchvstání  (12. 4.) - žehnání velikonočních pokrmů

 • Na Velikonoční pondělí mše svatá jako v neděli a překvapení pro ženy

 • čtvrtek 30. duben 18:00 h - povídání o pouti do Svaté země

 

Květen 2020

 • Májové pobožnosti ve středu po mši namísto adorace

 • neděle 3. květen 9:30 h - poutní mše svatá ke sv. Josefovi, ochránci svaté Rodiny

 • středa 20. květen 18:00 h - mše ze slavnosti Nanebevstoupení Páně

 • čtvrtek 28. květen 18:00 h - povídání na faře o kapličce

 

Červen 2020

 • neděle 14. červen - slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

 • čtvrtek 25. červen - povídání na faře

 

Srpen 2020

 • neděle 16. únor - mše ze slavnosti Nanebevzetí PM + žehnání bylin

 • neděle 30. srpen - žehnání aktovek

 • ??? - děkanátní pouť za obnovu rodin na Velehradě