Pastorační program farnosti Halenkovice

kostel sv. Josefa

Středeční mše v zimním čase v kostele sv. Josefa v Halenkovicích budou v 17:30 h

 

Leden 2019

 • úterý 1. leden - Nový rok (slavnost P. M. Matky Boží) – zasvěcený svátek – mše svatá v 10:15 h

 • sobota 5. ledna - od 10:00 h po vesnici tříkrálová sbírka

 • neděle 6. ledna - slavnost Zjevení Páně (Tří králů), při mši svaté žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů

 • neděle 13. ledna - slavnost Křtu Páně (končí doba vánoční)

 

Únor 2019

 • neděle 3. února - svatoblažejské požehnání

 • neděle 10. února - pomazání nemocných v kostele

 

Březen 2019

 • 6. 3. Popeleční středa (přísný půst) 17:30 h - mše svatá s udílením popelce

 • neděle 10. března - udílení popelce všem ostatním

 • Pobožnosti křížové cesty v neděli přede mší svatou. Zajistí se rozpis dozadu do kostela (pí. Eva Kalivodová?).

 • úterý 19. 3. v 17:30 h – mše svatá ze slavnosti sv. Josefa, patrona farnosti.

 • (neděle 31. března - (adorační den farnosti Babice, odpoledne ukončení adorace, křížová cesta a pak novokněžské požehnání P. Jiřího Šůstka – čas se upřesní.)

 • neděle 31. března - oslava 230. výročí posvěcení kostela (29. 3. 1789)

 

Duben 2019

 • sobota 6. dubna - děkanátní pouť za obnovu rodin na Velehradě

 • sobota 13. dubna od 15:00 h - velikonoční svatá zpověď s cizím zpovědníkem

 • Velikonoce – Zelený čtvrtek (18. 4.) v 17:00 h mše sv. Velký pátek (přísný půst) v 16:30 h křížová cesta, v 17:00 h obřady Velkého pátku. Bílá sobota – adorace u Božího hrobu od 8:00 h do večerních obřadů Vzkříšení ve 19:00 h, Neděle Zmrtvýchvstání – žehnání velikonočních pokrmů

 • Na Velikonoční pondělí mše svatá jako v neděli a překvapení pro ženy

 

Květen 2019

 • Májové pobožnosti?

 • neděle 12. května v 09:30 h - Poutní mše svatá ke sv. Josefovi, ochránci svaté Rodiny. (Den Matek).

 • středa 29. května v 18::00 h - mše ze slavnosti Nanebevstoupení Páně.

 

Červen 2019

 • neděle 9. června 07:15 h - mše svatá bude výjimečně už v 07:15 h (1. svaté přijímání v Babicích v 10:15 h)

 • sobota 15. června 15:00 h - 1. svatá zpověď

 • neděle 16. června 10:15 h - 1. svaté přijímání, mše svatá bude v 10:15 h

 • neděle 23. června 08:45 h - mše svatá bude výjimečně už v 08:45 h (1. svaté přijímání ve Spytihněvi v 10:15 h)

 • neděle 23. června v 08:45 h - slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

 

Srpen 2019

 • středa 14. srpna - mše ze slavnosti Nanebevzetí PM + žehnání bylin