Pastorační program farnosti Halenkovice

kostel sv. Josefa

Středeční mše v zimním čase v kostele sv. Josefa v Halenkovicích budou v 17:00 h

 

Říjen 2019

 • neděle 13. říjen - nedělní mše svatá v 11.00 hod. (Spytihněv – hody)

 • neděle 20. říjen - misijní neděle (misijní sbírka a misijní jarmark na faře)

 • neděle 27. říjen - poděkování za úrodu

 • čtvrtek 31. říjen - v 18:00 h povídání o Svaté zemi na faře

 

Listopad 2019

 • neděle 3. listopad - po mši svaté dušičková pobožnost

 • neděle 24. listopad - Slavnost Ježíše Krista Krále, závěrečné požehnání s Nejsvětější svátostí

 

Prosinec 2019

 • V době adventní budou děti o nedělních mších svatých připravovat – stlát Ježíškovi jesličky

 • neděle 1. prosinec - 1. adventní neděle - žehnání adventních věnců při mši svaté

 • středa 4. prosinec - mše svatá nejen pro děti s Mikulášskou nadílkou

 • středa 18. prosinec - vánoční svatá zpověď od 16:00 h a po mši svaté

 • neděle 22. prosinec - 4. neděle adventní

 • úterý 24. prosinec - 16:00 h vánoční mše svatá pro rodiče s dětmi

 • středa 25. prosinec - 10:15 h mše svatá ze slavnosti Narození Páně

 • čtvrtek 26. prosinec - 10:15 h mše svatá ze svátku sv. Štěpána

 • neděle 29. prosinec - svátek Svaté rodiny, při mši svaté obnova manželských slibů a požehnání na závěr občanského roku

 

Leden 2020

 • středa 1. leden - Nový rok (slavnost P. M. Matky Boží) – zasvěcený svátek – mše svatá jako v neděli v 10:15 h

 • sobota 4. leden - po vesnici tříkrálová sbírka

 • neděle 5. leden - 10:15 h mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně (Tří králů), při mši svaté žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů

 • neděle 12. leden - 10:15 h slavnost Křtu Páně (končí doba vánoční)