Pastorační program farnosti Halenkovice

kostel sv. Josefa

Středeční mše v zimním čase v kostele sv. Josefa v Halenkovicích budou v 17:00 h

 

Leden 2020

 • středa 1. leden - Nový rok (slavnost P. M. Matky Boží) – zasvěcený svátek – mše svatá jako v neděli v 10:15 h

 • sobota 4. leden - po vesnici tříkrálová sbírka

 • neděle 5. leden - 10:15 h mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně (Tří králů), při mši svaté žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů

 • neděle 12. leden - 10:15 h slavnost Křtu Páně (končí doba vánoční)

 • čtvrtek 30. leden - 18::00 h – povídání na faře: Vzpomínky na pouť do Říma 1989

 

Únor 2020

 • neděle 2. únor - svátek Uvedení Páně do chrámu a svatoblažejské požehnání.

 • neděle 9.únor - pomazání nemocných v kostele.

 • středa 26. únor - Popeleční středa (přísný půst) – v 17.00 mše svatá s udílením popelce.

 • čtvrtek 27. únor - povídání na faře

 

Březen 2020

 • neděle 1. březen - udílení popelce všem ostatním.

 • Pobožnosti křížové cesty se v neděli nabízí tak, jako loni

 • středa 18. březen 17:00 h - mše svatá ze slavnosti sv. Josefa, patrona farnosti a posezení na faře.

 • středa 25. březen - Slavnost Zvěstování Páně

 • čtvrtek 26. březen - povídání na faře

 

Duben 2020

 • Velikonoce – Květná neděle (5. 4.),

 • Zelený čtvrtek (9. 4.) v 17:00 h mše svatá

 • Velký pátek (přísný půst) v 16:30 h křížová cesta, v 17.00 obřady Velkého pátku

 • Bílá sobota (11. 4.) - adorace u Božího hrobu od 9:00 h do večerních obřadů Vzkříšení v 19.00 h

 • Neděle Zmrtvýchvstání  (12. 4.) - žehnání velikonočních pokrmů

 • Na Velikonoční pondělí mše svatá jako v neděli a překvapení pro ženy

 • čtvrtek 30. duben 18:00 h - povídání o pouti do Svaté země

 

Květen 2020

 • Májové pobožnosti ve středu po mši namísto adorace

 • neděle 3. květen 9:30 h - poutní mše svatá ke sv. Josefovi, ochránci svaté Rodiny

 • středa 20. květen 18:00 h - mše ze slavnosti Nanebevstoupení Páně

 • čtvrtek 28. květen 18:00 h - povídání na faře o kapličce

 

Červen 2020

 • neděle 14. červen - slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

 • čtvrtek 25. červen - povídání na faře

 

Srpen 2020

 • neděle 16. srpen - mše ze slavnosti Nanebevzetí PM + žehnání bylin

 • neděle 30. srpen - žehnání aktovek

 • ??? - děkanátní pouť za obnovu rodin na Velehradě

 

Říjen 2020

 • neděle 4. říjen - poděkování za úrodu

 • neděle 11. říjen - mše svatá v 10:15 h u kapličky Na Kopci (Spytihněv – hody v 9.00 hod.)

 • pátek 16. říjen - setkání farních rad ve Zlíně na Malé scéně, ulice Štefánikova (děkanáty Zlín, Vizovice a Holešov) v 18:00 h

 • neděle 18. říjen - misijní neděle (misijní sbírka a misijní jarmark na faře)

 • čtvrtek 29. říjen - v 18:00 h povídání na faře o beatifikaci sestry Elišky, přednášet bude postulantka sestra Zdislava Nosková

 

Listopad 2020

 • neděle 1.listopad -po mši svaté dušičková pobožnost

 • neděle 22.listopad - Slavnost Ježíše Krista Krále, závěrečné požehnání s Nejsvětější svátostí

 • čtvrtek 26. listopad - v 18:00 h povídání na faře o svaté Terezii z Lisieux, přednášet bude paní Renata Dostálková

 • V době adventní budou děti o nedělních mši svatých připravovat – stlát – Ježíškovi jesličky

 • neděle 29. listopad - 1. adventní neděle – žehnání adventních věnců při mši svaté

 

Prosinec 2020

 • středa 2. prosinec - mše svatá nejen pro děti s Mikulášskou nadílkou

 • středa 16. prosinec - vánoční svatá zpověď od 16:00 h a po mši svaté

 • neděle 20.prosinec - 4. neděle adventní

 • čtvrtek 24. prosinec - 16:00 h vánoční mše svatá nejen pro rodiče s dětmi

 • pátek 25. prosinec - 10:15 h mše svatá ze slavnosti Narození Páně

 • sobota 26. prosinec - 10:15 h mše svatá ze svátku sv. Štěpána

 • neděle 27. prosinec - svátek Svaté rodiny, při mši svaté obnova manželských slibů

 

Leden 2021

 • pátek 1. leden 2021 - Nový rok (slavnost P. M. Matky Boží) – zasvěcený svátek – mše svatá jako v neděli v 10:15 h a požehnání do nového občanského roku

 • sobota 2. leden 2021 - po vesnici tříkrálová sbírka?

 • neděle 3. leden 2021 - 10:15 h mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně (Tří králů), při mši svaté žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů

 • neděle 10. leden 2021 - 10:15 h slavnost Křtu Páně (končí doba vánoční)

 • čtvrtek 28. leden 2021 - v 18:00 h povídání na faře o křesťanské hudbě, přednáší P. Pavel Šupol