Za svítání. Narození Páně. 1., 2. čtení a evangelium, uvedení do liturgie

25. prosinec 2020

Dřívější lidé, kteří žili v době před objevem a technickým využitím elektřiny, se báli temnoty více než my, lidé (post)moderní doby. Temnota znamená izolaci, odloučení, nejistotu, zlo a také nevědomost. Dodnes mluvíme o skutcích, s kterými je spojena obava, aby nevyšly na denní světlo, nebo o temném středověku...

V noci (Půlnoční). 1., 2. čtení a evangelium, uvedení do liturgie

25. prosinec 2020

Když nás zklamou, když selžou politici a vůdčí představitelé, je pak „dobrou zprávou a velkou radostí“, že máme k dispozici jiné spolehlivé vedení. Bylo řečeno, že se musí vytvořit filosofie vědy co nejdříve, jinak lidstvo spěje k tomu, že tuto planetu udělá neobyvatelnou pro další generace, pro život svých dětí...

Ticho Vánoc

narození Ježíška
23. prosinec 2020

… a opět je tu ten očekávaný a tajemný čas VÁNOC. Zalistujeme-li básněmi všech našich známých básníků, vyvstane nám na mysli zasněžená česká krajina naplněna posvátným tichem. Pokud jsme dávali pozor při čtení liturgických textů v období adventu, byli jsme vyzváni vydat se do ticha pouště, kde kázal Jan. Do ticha, abychom se dokázali ztišit. Veškeré zvuky a rozptýlení, které brání našemu...

4. advent 1. a 2. čtení a evangelium, uvedení do liturgie

21. prosinec 2020

Když matka očekává dítě, jistým způsobem spolu s ní očekává celá rodina. Je potěšením, očekávat radostnou událost, která má nastat. (Je to napínavé, když očekáváme o dovolené výlet, který pro nás bude zcela novou zkušeností. Ptáme se přátel, kteří tam byli už před námi, na jejich zkušenost.) Očekávání nás uchovává stále mladé (alespoň duchem). Pohlížíme dopředu...

3 advent, 1. a 2. čtení a evangelium, uvedení do liturgie

15. prosinec 2020

O co lépe se hostitel připravil na oslavu, zkontroloval všechny detaily, prohlédl si seznam hostů a ujistil se, že se na nikoho nezapomnělo, o to víc bude jeho párty úspěšná. O co lépe naplánujeme dovolenou, o to máme větší jistotu, že dovolená bude skvělá. Je radostí se dobře připravit na návštěvu přátel, a pak být ujištěn, že se jim u nás líbilo. Mnozí lidé chtějí zábavu...

Advent s malými dětmi „o radostech“

svíčky ve tvaru srdce
12. prosinec 2020

Společně jsme vstoupili do doby Adventu. Do doby, kdy se připravujeme na příchod Božího Syna na svět. Letošní Advent a Vánoce budou odlišné než všechny předchozí. Pandemie nás zahnala do našich domovů a neumožňuje slavit způsoby jako doposud. Na druhou stranu je to doba nesmírných výzev a příležitostí. Můžeme trávit více času se svými blízkými...

Stránky