Jak šel život...

Havana
7. leden 2019

Účastnit se pouti znamená mnohá dobrodiní, které může poutník na své cestě zakusit. Jsou to duchovní prožitky. Potkáváme se s mnoha dalšími poutníky a sdílíme s nimi kus společné cesty. A toto společné putování nás také dokáže sblížit. Na putování mám ráda...

Léta Páně...

ohňostroj 2019
26. prosinec 2018

Opět stojíme na prahu nového občanského roku a se změnou letopočtu se snáze zamýšlíme i nad změnou vlastní. Tradiční období různých předsevzetí a nadšeného odhodlání k něčemu novému začíná. Parky jsou opět plné náruživých běžců, kteří zaliti potem pilují...

O pečeti Ducha svatého

diplom, smlouva
2. prosinec 2018

Co si fakticky představit pod svátostí biřmování? Lecjaké poučky a definice známe, ale jak je to skutečně? Biřmovanci mohou být v očích druhých (vesměs ale neodůvodněně) těmi, co jsou ve své víře dále a hlouběji. Ještě horší je, pokud by si to o sobě ve své pýše mysleli i biřmovanci sami. Někdo čeká od této svátosti jisté...

Stránky