Misijní neděle 20. říjen 2014

Drazí, v měsíci říjnu si více připomínáme misie. Misionářem by měl být každý z nás. Prvotně, tím jak žijeme, jak nás vnímají lidé, už tím se stáváme misionáři. Ukazujeme ostatním, že Bůh je láska. Není jednoduché najít správný okamžik, kdy a jak začít...

Misijní neděle 20. říjen 2014
kostel sv. Josefa před bohoslužbou
děti
děti v kostele
Misijní neděle 20. říjen 2014
o. Bohumil
ministranti
Misijní neděle 20. říjen 2014
Misijní neděle 20. říjen 2014
Misijní neděle 20. říjen 2014
Misijní neděle 20. říjen 2014
o. Bohumil
Misijní neděle 20. říjen 2014
Misijní neděle 20. říjen 2014
Misijní neděle 20. říjen 2014
Misijní neděle 20. říjen 2014
Misijní neděle 20. říjen 2014
Misijní neděle 20. říjen 2014
Misijní neděle 20. říjen 2014