Říjen a misie

misijní neděle v kostele sv. Josefa
14. říjen 2014

Drazí, v měsíci říjnu si více připomínáme misie. Misionářem by měl být každý z nás. Prvotně, tím jak žijeme, jak nás vnímají lidé, už tím se stáváme misionáři. Ukazujeme ostatním, že Bůh je láska. Není jednoduché najít správný okamžik, kdy a jak začít s "nevěřícím" člověkem mluvit o Bohu. Víra je něco, tak osobního a hlubokého, že nejde jednoduše vyjádřit slovy. Bůh však vyzýval své učedníky: "Jděte do celého světa a kažte evangelium". Jako křesťané jsme povinni poslechnout Jeho slova a jít. Nemusíme se vypravit do Keni či do Zambie. Stačí vyjít ven a šířit kolem sebe pokoj. Vyslechnout, pomoci, usmát se, pochválit, odpustit. To všechno z nás může udělat misionáře. V dnešní uspěchané době si lidé všimnou, že jsme jiní a poznají, že v nás přebývá Kristus, který je zdrojem našeho pokoje v duši.

Dalším neméně důležitým úkolem je podporovat misie a misionáře v chudých zemích. Hmatatelnou činností je například slavení Misijní neděle, která k měsíci říjnu neodmyslitelně patří. Spousta z nás se snaží přispět ke krásnému prožití tohoto dne. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich (Mt 18,18)

Máme pěkně vyzdoben kostel, na nástěnkách si můžeme přečíst spoustu zajímavých informací o misijní činnosti ve světě, maminky s dětmi zhotoví a napečou výrobky na Misijní jarmark, schóla zazpívá písně ke chvále našeho Pána. Naše společenství se spojí v naději, že díky tomuto dni budeme moci přinést alespoň malý dar těm, kteří jej zoufale potřebují. Finančně přispíváme k záchraně kněžských povolání v misiích, na vzdělávání a zdravotní pomoc dětem, stavbu kostelů, pastorační činnost.

Představte si, že Vaše srdce po něčem hluboce a bytostně touží a Vaše tužby nemohou být naplněny... Proto mne zaplavuje vlna radosti nad tím, že i díky naší malé vesničce, která je jen kapkou vody v oceánu, může mladý muž vystudovat a skrze své povolání vést lidské duše do království božího, že může sloužit mši v kostele, který byl postaven díky štědrosti těch, kteří podporují misie, že mohou lékaři zachraňovat dětské životy...

Papežská misijní díla v ČR mají šest členských aktivit, které umožňují zapojení napříč věkem i sociální situací. Misijní klub je společenstvím dospělých podporovatelů misií, Misijní klubko společenstvím dětí, Misijní růže a Adorace pro misie jsou určeny zájemcům o modlitbu a pravidelnou duchovní podporu misií, Dárci misií přispívají finančními dary, Papežská misijní unie sdružuje zasvěcené osoby i pověřené laiky, kteří misijně působí ve svém okolí. Členové PMD se podílejí na řadě tradičních aktivit (Misijní koláč, Misijní štrůdlování, Pohled pro misie, Jeden dárek navíc, Misijní jarmark, Chléb pro misie, Misijní bonbónek) a setkání, kde jsou tvořivou i zábavnou formou podporovány misie ve světě.

Misijní činnost však není jen o jednom dni v roce. Základním kamenem naší misijní činnosti musí být vždy modlitba. Modlitbou tvoříme most. Pevný most mezi námi a Bohem. Na jeho základě, Pán slyší naše prosby.