Informace ze zasedání farní rady

fara Halenkovice
23. květen 2015

20. května 2015 se poprvé sešla farní rada v novém složení: pan Jambora, Kocián Pavel, Březík, Horková a Lukášová. Farní radě předsedal P. Bohumil Kundl. Po společné modlitbě byla projednána žádost o prodej 1224 m2 farního pozemku. Jedná se o ornou půdu na parcele č. 2658/8. Následovala diskuse o možném způsobu využití farní budovy pro farnost a následně způsob opravy této budovy.