Tříkrálová sbírka v Halenkovicích

Tři králové
13. leden 2020

V roce 2000 se vydali do ulic první koledníci Tříkrálové sbírky v olomoucké arcidiecézí a to na přání olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. Pořadatelem a organizátorem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika. Letošní sbírka se konala již po dvacáté. V průběhu dvaceti let se malí koledníci v oblecích králů na základě staré lidové tradice v doprovodu dospělých objevují v mnoha našich obcích a městech, aby vykoledovali finanční prostředky pro potřebné.

Tříkrálová sbírka se stala největší charitativní sbírkou v České republice. A odhaduje se, neboť výsledky letošní sbírky ještě nejsou známy, že prostředky, které byly vybrány za dobu trvání sbírky dosáhnou částky 1,5 miliardy korun. O tak velké částce nikdo zpočátku nepřemýšlel, neboť přání pana arcibiskupa ne všichni sdíleli, neboť poukazovali na ateismus a materiální zaměření obyvatelstva. Přesto vztah člověka k potřebným je v něm dosti zakořeněn. Díky Tříkrálové sbírce je mnoha lidem, kteří chtějí pomáhat druhým, umožněno přispět tam, kde je toho nejvíce třeba. Do sbírky bylo za dvacet let její existence zapojeno jeden milión dobrovolníků a díky ní bylo možno podpořit patnáct tisíc projektů. Cílem sbírky je šířit radost a boží požehnání a vykoledovat prostředky, které pomohou lidem, kteří se ocitli v situaci, kterou sami nedokáží vyřešit a rozvoj charitních služeb.

Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto: 65% vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15% je určeno na velké diecézní projekty, 10% na rozvojové projekty v zahraničí, 5% na projekty Charity Česká republika, 5% jsou zákonné režie sbírky.

Halenkovice obcházeli koledníci Tříkrálové sbírky v sobotu 11. ledna 2020. Koledníci se vydávají na obchůzku z obecního úřadu již v devět hodin ráno. Včerejší ranní mlha a teplota kolem nuly byly velkými protivníky našich koledníku zvláště v části Dolina a Svaté. Nevzdali to a je třeba ocenit, že i v nepříznivém počasí prošli tuto část obce, aby pomohli potřebným. Celkem koledovalo 12 skupin koledníků, tj 36 dětí a 12 dospělých. Na své cestě nejen rozdávají radost svým zpíváním, označením našich dveří K+M+B+2020, ale také vždy prohodí pár slov se všemi, kteří jim otevřou nejen své dveře, ale i své srdce. Upřímné poděkování paří všem, kteří se podílí na této charitativní činnosti. Mám za to, že vždy když se kasičky rozpečetí, tak je velkým překvapením částka, která je vybrána. Letos to bylo 66 715,00 Kč, což je o 6 000 Kč více oproti loňskému roku.

Upřímné díky patří také Vám všem, kteří otevíráte dveře svých domů a bytů. Bez Vaší štědrosti by nebylo možné pomáhat všem potřebným v jejich nouzi.

Z vybraných prostředků v roce 2019 Charita Otrokovice věnovala:

  • 150.000,00 Kč na opravu balkónů na budově Charitního domu pro seniory,  
  • 85.000 Kč na nádrž pro dešťovku pro údržbu zahrady Azylového domu Samaritán
  • 50.000 Kč na fond humanitární pomoci pro rychlou pomoc lidem v krizi.

Z vybraných prostředků v roce 2020 Charita Otrokovice by chtěla použít:

  • 150.000,00 Kč na renovaci interiéru domova pro seniory
  • 50.000,00 Kč na fond humanitární pomoci pro rychlou pomoc lidem v krizi
  • 45.000,00 Kč na provoz sociálních šatníků a skladu s potravinovou pomocí.