P. Tomáš Káňa

B.MEZ.28. Boží slovo

Jednou jsem během studií v konviktu pomáhal se spolužákem Ondrou s vyklízením kostela sv. Vojtěcha v Litoměřicích, který nějaká léta sloužil jako archív. Když jsme měli při brigádě volnou chvilku, tak jsme spolu s dětmi ulice čutali do balónu na trávníku u kostela. Balón se nám ztratil, hledali jsme ho a jeden hoch vykřikl: "Tam je!" A my jsme se ptali: "Kde?" A on na to: "No támhle, u bůcha!" Bůh v jeho skloňování měl ve druhém pádu tvar bůcha a ve skutečnosti tímto bohem myslel cokoliv posvátného spojené s kostelem, v tomto případě to byl kamenný empírový náhrobek u kostela.

B.MEZ.27. První lidé. Manželská nerozlučnost. 1. čtení a evangelium v bodech.

  • Minulou neděli jsme se asi shodli na tom, že nelze považovat za správné doslovné dodržování Ježíšova příkazu - svádí-li tě ruka, noha, tak je usekni, svádí-li tě oko, tak je vyloupni. Přesto jsme nechtěli umenšit závažnost svádění, pokušení a hříchu, kvůli důsledkům, které z toho plynou.

B.MEZ.25 Výzva pro farníky. Pastorační nástin.

Drahé sestry a bratři v Kristu, milé děti. Máme před sebou čas, který máme společně prožít jako jedna farní rodina. Záleží na nás, jak takový Boží dar přijmeme a zúročíme. Budu velmi rád, když se budeme setkávat často, zvláště na bohoslužbách a setkání nám bude radostí. A k tomu nám může pomoci i nějaké to dobré předsevzetí.

B. Dušičky. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.

Velké opatství Cluny v Burgundsku, ve Francii, ze kterého vzešla v 10. století velká církevní reforma, začalo po svátku všech svatých slavit kolem roku 1000 vzpomínku na všechny zemřelé. Podnět vzešel od sv. Odila, tamějšího opata. Podle vzoru clunyjského opatství začala napodobovat tento zvyk všechna jeho filiální opatství a do začátku 14. století se památka slavila v celé církvi. Papežové udělili pro tento den veliké odpustky (Pro duše v očistci nebo pro vykonavatele?).

B. Všech svatých. Slavnost všech svatých.

Dnešní slavnost nám připomíná všechny svaté, nejen ty, kteří jsou církví oficiálně kanonizováni a mají své pevné místo v kalendáři svatých. K pousmání: liturgický kalendář má svoji hierarchii. Od nejvyšších slavností přes svátky a závazné památky až k památkám nezávazným. Jeden kněz si postěžoval, že to nestojí za to usilovat o svatost. Ptali se ho, proč?

B. Svatý Václav

Zkráceně v bodech:

  • Narodil se kolem r. 907.

  • Rodiče: Vratislav a Drahomíra.

  • Měl šest sourozenců: dva mladší bratři - Boleslav a Spytihněv a čtyři sestry - jedna z nich Přibyslava.

  • Václav byl pokřtěn pravděpodobně slovanským knězem, jedním ze žáků sv. Metoděje.

  • O jeho křesťanskou výchovu se starala především jeho babička sv. Ludmila, učil se knihám slovanským.

  • Na Budči ("vyšší škola") se začal učit knihám latinským.

Stránky