Příspěvky

Slunce ať svítí kde jsi Ty!

slunce
17. července 2014

Sedím u notebooku a celou svou bytostí se soustředím na rozdělanou práci. V uchu mám sluchátko a poslouchám sonátu od Beethovena... Z ničeho nic a není vůbec podstatné proč, se mi notebook vypnul. S úlekem jsem zahlédla nehezký obličej. Viděla jsem sama sebe, tak strašně jsem se mračila, že jsem se málem nepoznala. Představila jsem si kolegy, kteří kolem mne procházeli a museli se dívat na to mračící se stvoření. Ihned jsem si vybavila svou oblíbenou píseň z dětství a vzpomněla si, s jakým nadšením jsme ji vždy zpívali...

Máj a moje zkušenost

májová azalka
6. května 2014

Začíná překrásný máj, tak trochu mystický to lásky čas a zrodu nového. Co může to vstává k životu a probuzení. I mně se dostalo té milosti vstanout k novému, symbolicky v čase Velikonoc a tajemného voňavého jara. Tím vstanutím a růstem k novému jsem doufám opustil a vzdal se starého, kéž by tedy budoucí žeň byla hojná! A co se mi vlastně přihodilo?

Věda a víra

notebook
3. dubna 2014

Když jsem začal studovat na vysoké škole, setkával jsem se čas od času s dvěma skupinami lidí. Někteří mí spolužáci se divili, jak s mými znalostmi přírodních věd můžu věřit v nějakého Boha; v církvi jsem zase narazil na údiv, jak můžu...

Díky postu poporostu!

popeleční středa
5. března 2014

Závěrem měsíce února nebo v prvních dnech měsíce března se v litugickém kalendáři objeví "popeleční středa", která je vstupní branou do kající doby svatopostní. Mnoho lidí spojuje tento mezník plynoucího roku s představou čehosi nepříjemného. Mají dojem, že toto období je určitým způsobem okrádá o radosti z života. Zapomínají, jaké přednosti doba předvelikonoční přináší...

Doutníky a ořechy

doutníky

Já a půst

Vždy, když přichází popeleční středa, si vzpomenu na svého strýce. Rád kouřil doutníky, ale zachovával zásadu, že v "postu" a adventu je třeba se této „rozkoše“ vzdát. Člověk si má připomenout v tomto období, že je třeba činit pokání a odříci si toho co má rád a nebo co mu činí potěšení. Myslím, že toto vzdání se příjemného, přináší daleko více...

Uvedení Páně do chrámu - Hromnice

hromnice
2. únor 2014

Svátek Uvedení Páně do chrámu, dříve též Očišťování Panny Marie, je slaven 2. února a připomíná událost z evangelií (Lk 2,22-38). Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40. dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. V Jeruzalémském chrámu se setkává s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval "světlem k osvícení národů".

Stránky