Povídání v době coronavirové…

25. říjen 2020

Naše jedno přísloví říká, člověk míní… Pokud jste nahlédli do pastoračního programu naší farnosti, zjistili jste, že jsme připravili zajímavá povídání. To následující 29. října 2020 bylo zaměřeno na život Služebnice Boží S.M. Elišku Pretschnerovou, OSF a proces beatifikace. Přednášet měla sestra Zdislava Nosková, OSF postulantka beatifikačního procesu.

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou zde určitá omezení, rozhodli jsme se po domluvě se sestrou Zdislavou přeložit přednášku na dobu, kdy to bude možné.

V době působení biskupa Cypriana ve starověkém Kartágu se objevila morová epidemie a ten, kdo mohl opustil město, ubíral se do bezpečí. Zůstali zde pouze křesťané, kteří vykonávali své práce a sloužili nemocným. Biskup Cyprian to ve svém spisu popisuje jako vděk za tuto epidemii, neboť i líní křesťané se probudili ze spánku, sloužili svým posláním všem potřebným. Po odeznění epidemie se díky probuzeným křesťanům stává celá severní Afrika křesťanskou.

Nebuďme tedy stádem ovcí, tupých ovcí (promiňte ten výraz), které dokáže svázat strach, ale buďme na svém místě a konejme to, co je nám svěřeno.

Přijměme tedy možnost účastnit se cyklu přednášek České nebe s prof. Martinem Weisem, který bude vysílaný každé úterý od 20. října vždy od 18 h do cca 18:45 h na webové adrese www.dubne.cz.

Přednášky jsou součástí vzdělávacího cyklu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Teologické fakulty.

 

České nebe 

Témata jsou:

20. 10 2020  Patron české země sv. Václav

27. 10. 2020 Patroni Moravy sv. Cyril a Metoděj

3. 11. 2020   Patronka Slezska sv. Hedvika Slezská

10. 11. 2020 Svatý Prokop

17. 11. 2020 Svatá Anežka Česká

24. 11. 2020 Ctihodná Mlada - Marie

1. 12. 2020 Svatý Zikmund

8. 12. 2020 sv. Vojtěch

15. 12. 2020 sv. Zdislava

22. a 29. 12. 2020 prázdniny

5. 1. 2021 sv. Vít

12. 1. 2021 sv. Norbert

19. 1. 2021 sv. Jan Sarkander

26. 1. 2021 Anotnín Cyril Stojan

2. 2. 2021 Poslední císař Karel I.

9. 2. 2021 Mučednice nacistického režimu blah. Marie Restitua Kafková

16. 2. 2021 ctihodný Martin Středa

23. 2. 2021 sv. Jan Nepomuk Neumann

2. 3. 2021 sv. Klement Maria Hofbauer

9. 3.2021 sv. Edmund Kampián

16. 3. 2021 bl. Čtrnáct pražských mučedníků

23. 3. 2021 bl. Metoděj Dominik Trčka

Následovat budou další postavy našich domácích světců a světic.

Máte možnost na adresu weis@tf.jcu.cz navrhnout svého oblíbeného národního světce či světici, o kterém byste chtěli přednášku.

 

Díky souhlasu pana prof. Martina Weise můžeme mimo úterní přednášky využít i videa katedry teologických věd zaměřená na historii Zemí koruny české.