Novoroční přání od naší čtenářky...

pohled z Radhoště
31. prosinec 2015

Abys zůstal ušetřen každého  utrpení – to ti nepřeji;
ani to, aby tvá další cesta byla samá růže
a aby po tvé tváři neskanula žádná slza,
abys nezakusil nikdy žádnou bolest, - ne,
nic z toho ti do nového roku nepřeji.
Vždyť slzy očišťuji srdce, utrpení zušlechťuje,
bolest a úzkost tě uvedou do společenství
s Marií a Dítětem a jejich úsměv
tě naplní důvěrou a útěchou.

 

Mé přání tobě zní spíš takto :
Kéž bys byl vděčný a provždy uchovával ve svém srdci
drahocennou vzpomínku na dobré věci svého života;
abys vždy statečně obstál ve své zkoušce,
když tvrdě spočine kříž na tvých ramenou,
když vrchol, k němuž nutno vystoupit,
se zdá nedosažitelný a světlo naděje mizí v tmách;
aby Boží dary v tobě rostly
a celý rok ti pomáhaly vnášet radost a sílu
v duše těch, k nimž tě pojí láska;
abys měl vždy přítele, jenž je opravdový
a je hoden tvého přátelství, který ti dodá důvěry,
když ti síly slábnou a nedostává se ti světla;
abys vytrval vždy v bouřích a dosáhl tak výšin;
aby v radosti i bolesti provázel tě stále
láskyplný úsměv vtěleného Slova
a aby tě s Pánem pojila vždy vroucí láska,
jak On si to s touhou přeje – kvůli tobě.