Kdy se klepe a zpívá...

2. duben 2015

Téměř v celé katolické Evropě byl až do 20. stol. rozšířen velikonoční obyčej, chodit v pašijových dnech, kdy v kostelech nezvoní od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty, dům od domu a různými klapačkami a řehtačkami oznamovat poledne a klekání. Zavazování či podvazování zvonů je většinou zdůvodňováno tím, že po dobu smutku velikonočního týdne "zvony odletěly do Říma", nebo že umlčení zvonů symbolicky znázorňuje mlčení apoštolů v době utrpení, ukřižování a zmrtvýchvstání Krista.

Tento zvyk nahrazování zvonů lomozením a rachocením byl poprvé kodifikován na konci osmého století v rituální knize římské církve. Někteří badatelé spatřují původ zvyku ve způsobu svolávání k bohoslužbě v dobách raného křesťanství.

S klepáním se začíná:

 

ZELENÝ ČTVRTEK

VEČER – klepe se a zpívá

 

VELKÝ PÁTEK

RÁNO – KLEKÁNÍ – klepe se a zpívá

POLEDNE – klepe se a zpívá

VE 3 HODINY ODPOLEDNE NA PAMĚŤ UKŘIŽOVÁNÍ KRISTA - pouze se klepe, ale nezpívá se!!!

VEČER – KLEKÁNÍ – klepe se a zpívá

 

BÍLÁ SOBOTA

RÁNO – KLEKÁNÍ – klepe se a zpívá

POLEDNE – klepe se a zpívá

VEČER – KLEKÁNÍ – klepe se a zpívá