Čtvrtá neděle postní

10. březen 2015

NEDĚLE RADOSTNÁ – NEDĚLE KOLÁČOVÁ

Třetí neděle adventní a čtvrtá neděle postní mají v těchto liturgických obdobích své výsadní postavení. Jsou nazývány též latinským slovem LETARE – RADOST.

V tyto dny se používá růžová barva liturgického roucha a pouze o těchto nedělích se mohou zdobit oltáře květy.

V nedávné době se objevila další výsada této postní neděle. A to, že nás učí vzájemné solidaritě. V mnoha farnostech po celém světě hospodyně přináší do chrámu koláče či jiné sladké pamlsky. Při odchodu ze mše svaté si účastníci odnáší jakési výslužky. Je to vlastně udělání si radosti, člověk je podarován koláčem, buchtou, zákuskem...

A díky této radosti může věnovat i pár úsměvů nebo laskavých slov svým sousedům v lavici. Radost přece dokáže otevřít srdce a s radostí se vždy lépe snáší běžné starosti nebo také vyslechneme svého bližního, který se chce s námi podělit o své radosti nebo starosti.

Nevíme-li jak radost prožívat, sledujme malé děti, které po usilovném hledání naleznou ztracenou hračku nebo sladkost...

Máme prožívat radost, neboť doba postní je více jak za polovinou a my jsme blíž oslavám spojených s Velkou nocí, neboť tma se bude pomalu proměňovat ve světlo Velké noci, ve Světlo Života a Vzkříšení. Doba postní nás má přivést ke ztišení a poznání sebe sama, má nám také skrze neděli LETARE = RADOSTNOU dát zakusit alespoň kousek toho, co v plnosti zakusíme o Velikonocích...