Volby do farní rady

věž farního kostela
2. říjen 2014

Během měsíce září proběhly volby do ekonomické a pastorační rady farnosti Halenkovice. Zvoleni byli a členství v radě přijali tito farníci:
Miroslav Březík,   Anna Horková,   Miriam Lukášová,   Vladimír Jambor   a   Pavel Kocián.

Všem, kteří se voleb zúčastnili, upřímně děkuji. Novým členům bych chtěl popřát, ať mají z farnosti jenom radost a farnost ať má radost z farní rady.