Variace na N

n
25. únor 2016

 

Nikdy neříkej

nevidím

neumím

nemám

neznám

nedám

neudělám

nenávidím…

Nepropadej návalům nekončící nostalgie

nenahlížej na nejbližší nepřátelsky

neustále někoho neposuzuj

nebuď nadutý nabob

nositel nudy nebo neutišitelného nepokoje…

Nevíš, nač neustále netaktně narážím?

Nejsme nakonec nanejvýš

nánosem nečistoty

na nohou Nejvyššího?

Neboj, netřeba nad naší nemožností naříkat

naše nedokonalost nám nikdy nesmí

navodit náladu nepřekonatelné nechuti…

Nikdy neohrnujme nos nad nuznými

neboť na nich najdeme nádheru nebes…

Nazaretského nehledejme

na noblesních nádvořích

nýbrž na nevábných

ninivských nárožích…

Nuže, Nejvyšší nezemřel nadarmo

nad naše ničemnosti nás nadzvedl

nádoba neutuchající naděje

naši nedokonalost neodsoudil

náruč nám naopak nezištně nabídl…

Neboj, neustále nám nedokonalým naslouchá…