papež František

C.POST.2. POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE K POSTNÍ DOBĚ 2019

„Vždyť tvorstvo v očekávání touží po zjevení Božích synů.“ (Řím 8,19)

 

1. Spása stvoření

Slavení velikonočního tridua – Kristova utrpení, smrti a zmrtvýchvstání, vrchol liturgického roku, nás pokaždé vyzývá, abychom prožívali přípravu na Velikonoce s vědomím, že naše připodobnění Kristu (srov. Řím 8,29) je nedocenitelným darem Božího milosrdenství.

 

František varoval před samolibostí, tj. velmi závažnou duchovní chorobou

kněží v kostele sv. Marty
26. září 2014

Vatikán. Střežme se samolibosti, která nás vzdaluje od pravdy a dělá z nás mýdlovou bublinu – varoval papež František ve svém kázání při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Podnět si přitom vzal z dnešního čtení z knihy Kazatel a zdůraznil, že křesťané, byť prokazují dobro, musí neustále čelit pokušení "být viděni"...