Tajemství setby

tulipán
20. duben 2018

V nádherných jarních dnech jsme vtaženi do zázraku života o to silněji, oč intenzivněji vnímáme vůni rozkvetlých stromů, zpěv ptáků, sílu rostlin vystupujících ze semen ukrytých v zemi. Po velikonočních událostech tak prakticky zažíváme obnovu a návrat života do světa kolem nás. Stvořeni k obrazu Božímu, máme možnost podílet se na díle Tvůrce. Sejeme, sázíme, dáváme svůj um, čas a péči sadbě v očekávání výsledků, plodů a užitku. Chráníme svou setbu před škůdci, spalujícím vedrem, živly, dopřáváme jí živiny, vláhy i obdělané půdy. Plevel nemilosrdně ničíme už v prvopočátku. To všechno děláme v naději, že se nám dostane očekávatelného plnění. Že nastane čas radosti, sběru plodů a schraňování výnosu.

Tak mne přitom napadá, jak velkoryse a ohleduplně "hospodaří" Hospodin. Také zasévá, štědře se dává k dispozici každému jednotlivému semínku. Dává se a čeká na odezvu… Své sémě miluje natolik, že i když vystaveno škůdcům, spalujícímu ohni a živlům neprospívá jak by mělo, je mu stále milým a neopouští ani to nejnepatrnější semínko. Svou setbu, byť je časem zaplevelená, nechává s pokojem sobě vlastním zrát. Klasy pospolu s plevelem. Aby klasy ukázaly v ohrožení plevelem svou sílu a krásu. Plením plevele při zrání by přišly nazmar i klasy a úroda by byla o to menší. Ano, ani zrno nazmar, tak hospodaří Hospodin! Posílá dokonce i svého Syna coby milovaného žence, aby v setbě nalezl a zachránil to, co bylo ztraceno. A ten naléhavě váhavé povzbuzuje a bojácné burcuje. Kdo chce dávat plody a úrodu, musí pochopit, že semínko musí vejít nazmar! Zaseté zrno sice v zemi zajde, ale dá život celému klasu, který byť jeden, vydá zrn mnohonásobně.

Kéž bychom i my lidé, v očekávání úrody z naší země, dokázali přijmout svou roli setby z Boží vůle. Abychom naplnili očekávání, které v nás má Pán setby. Aby jeho úroda byla bohatá, plody sladké a stodoly byly naplněny. A že je Bůh dobrým hospodářem, o tom není pochyb! Stačí se jen podívat do lidských očí, pohlédnout na obzor, opětovat úsměv, lehnout si do trávy a především, nechat se Pánem žně naplno milovat...